۳۰۵۲
۰
۱۳۹۳/۸/۲۷
انقلاب اسلامی ایران مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی/ 3 جلد

انقلاب اسلامی ایران مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی/ 3 جلد

پدیدآور: مظفر شاهدی ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

جدیدترین اثر، کتاب انقلاب اسلامی مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی است.

معرفی کتاب

مبانی انقلاب اسلامی، از جمله مباحثی است که پژوهش در اطراف آن زیاد انجام شده و به خصوص در داخل، مطالعات متعددی را در پرونده خود دارد. جدیدترین اثر، کتاب انقلاب اسلامی مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی است. این کتاب از سه جلد و 12 فصل تشکیل شده است.

این کتاب در پی جواب دادن به دو سؤال اصلی است:

  1. آیا انقلاب اسلامی که در سال 1357 بر عمر نظام شاهنشاهی پهلوی خاتمه داد، شکل، قالب و محتوایی اسلامی داشت؟ و اگر پاسخ مثبت است، که نگارنده این سطور به ضرس قاطع آن را تأیید می‌کند، پرسش دوم و مهم‌تر این پژوهش عبارت خواهد بود:
  2. چرا انقلاب ایران، اسلامی و به طور مشخص‌تر در احکام، فرهنگ، آموزه‌ها، شعائر دین اسلام و مذهب تشیع ریشه داشت؟

مؤلف در جواب به سؤال فوق می‌نویسد: احکام، آموزه‌ها، شعائر و فرهنگ دیرپای مذهب تشیع در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ایرانی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده و بنابر این پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون فرهنگ، مکتب و مدنیت مذهب تشیع بود که قدمتی به درازای تاریخ اسلام داشت، فصل اول اثر حاضر به گونه‌ای مختصر و گذرا پیرامون ماهیت و چگونگی پیدایش مذهب تشیع و دلایل و روند تدریجی، ولی مداوم، گسترش آن در بخش‌های مختلف جهان اسلام و بالاخص حوزه جغرافیایی ایران، اطلاعاتی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. در فصل دوم كتاب، به اجمال، سیر تكوین و تحول اندیشه ولایت فقیهان جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج) در آرای فقیهان، مراجع و مجتهدان صاحب رأی جهان تشیع، از آغاز عصر غیبت كبری امام زمان(عج) تا عصر حاضر، مورد بررسی و ارزیابی تاریخی قرار گرفته است.

فصل سوم كتاب مسئولیت‌پذیری و نقش و جایگاه تاریخی علما، فقیهان و مجتهدان جهان تشیع را در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه مسلمانان، به طور كلی و شیعیان، به طور اخص، مورد بازكاوی مختصر قرار داده است. فصل چهارم اثر حاضر با عنوان: «مشروطیت؛ انقلاب ناتمام» نقش و جایگاه تعیین كننده علما و مراجع جهان تشیع در بسیج سیاسی و دینی مردم ایران، پیروزی انقلاب مشروطیت و تبیین مبانی نظام مشروطه در چهارچوب احكام و آموزه‌های اسلام و مذهب تشیع را در معرض داوری مخاطبان قرار می‌دهد. در فصل پنجم اثر حاضر، نشان داده خواهد شد كه خط مشی‌های تبهكارانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی و اقتصادی رضاشاه، سرسلسله‌ رژیم استبدادگرا، قانون گریز و مردم ستیز پهلوی، كه دستاوردهای انقلاب مشروطیت ایران را یكسره نادیده گرفته و در نقض و پایمال ساختن حقوق و خواست‌های ملت ایران، در شئون و سطوح مختلف، از هیچ تلاشی فروگذار نكرد، جامعه ایرانی را ناگزیر مستعد پیگیری حقوق و مطالبات غصب شده و از دست رفته خود می‌كرد.

در فصل ششم كتاب توضیح داده خواهد شد كه به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته طی ۱۲ سال نخست سلطنت محمدرضا پهلوی (۱۳۳۲ ـ ۱۳۲۰- ش)، نظام مشروطه بر مبنای اصول قانون اساسی و متمم آن در ایران تحقق پیدا نكرد و در این میان علما و اسلام‌گرایان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی ـ اندیشه‌ای فعال ظاهر شده و به ویژه مهم‌ترین جنبش ضداستعماری این برهه از تاریخ ایران (نهضت ملی شدن صنعت نفت) با پیش‌گامی و نقش بسیار مؤثر علما و اسلام‌گرایان با پیروزی ملت ایران قرین شد. در فصل هفتم كتاب، از تبعات تأسف‌بار كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طی سال‌های دهه ۱۳۳۰ سخن به میان خواهد آمد، كه رژیم استبدادگرا و سلطه پذیر پهلوی با اتكای به هم‌پیمانان خارجی خود در نقض حقوق و منافع سیاسی و اجتماعی مردم ایران از هیچ تلاش خلاف قاعده و غیرانسانی‌ای فروگذار نكرد و به ویژه احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف، از اقشار مختلف را به شدت سركوب و منزوی ساخت و آشكارا نشان داد كه به نظام صحیح مشروطه و اصول و مبانی قانون اساسی و متمم آن اعتنایی نمی‌كند.

فصل هشتم كتاب به مبارزه و قیام علما و  اسلام‌گرایان تحت رهبری نوظهور امام خمینی طی سال‌های نخست دهه ۱۳۴۰، با رژیم پهلوی و حامیان و هم پیمانان خارجی آن می‌پردازد، كه به نقطه عطفی تعیین كننده در آشكارتر شدن عدم مقبولیت و مشروعیت سیاسی رژیم پهلوی تبدیل شد.

در فصل نهم، زوایایی مهم از ناكارآمدی، فساد و تبهكاری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رژیم استبدادگرا، قانون‌گری، مردم‌ستیزی و سلطه‌پذیر پهلوی طی سال‌های دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در معرض داوری مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در فصل دهم كتاب، از تداوم مبارزه و ایستادگی امام خمینی در برابر رژیم پهلوی، در دوران تبعید تركیه و عراق از دهه ۱۳۴۰ تا نیمه دهه ۱۳۵۰، سخن به میان خواهیم آورد، كه هرچه زمان بیشتری سپری می‌شد، راسخ‌تر از گذشته، به تداوم مبارزه و مقابله با حاكمیت می‌اندیشید و تنها راه برون رفت از آن اوضاع تأسف بار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاكم بر كشور را در از میان برداشتن قطعی رژیم پهلوی جستجو می‌كرد. طی همین فصل، بالاخص، ناكارآمدی شیوه مبارزات چریكی و مسلحانه گروه‌های مختلف در مقابله با رژیم استبدادگرا و سركوبگر پهلوی مورد بررسی و ارزیابی تاریخی قرار خواهد گرفت. فصل یازدهم كتاب، به تكامل و شكوفایی نظریه ولایت فقیهان در عصر غیبت امام زمان(عج)، در اندیشه امام خمینی می‌پردازد، كه حداقل از اوایل دهه ۱۳۴۰ بدان سو در صف مقدم مبارزه و مقابله با رژیم پهلوی و حامیان سلطه‌جوی بیگانه آن، قاطعانه و آشتی ناپذیر، اسلام گرایان روزافزون مخالف حاكمیت را رهبری و هدایت می‌كرد.

فصل پایانی كتاب هم روایتگر آخرین مرحله داستان بلند انقلاب اسلامی ایران است كه طی آن نشان داده خواهد شد، در آن برهه حساس، دشوار و سرنوشت‌ساز از تاریخ ایران، احزاب و گروه‌های سیاسی غیردینی و احیاناً ضددینی مخالف و منتقد رژیم پهلوی، كه گروه‌های تشكیل دهنده یا نزدیك به جبهه ملی و نیز حزب توده و سایر گروه‌های چپ و كمونیستی مهم‌ترین آن‌ها بودند، در پراكندگی، ناتوانی، نومیدی و سرخوردگی سیر می‌كردند و هیچ قرینه‌ای وجود نداشت، كه نشان دهد، احزاب و گروه‌هایی از این دست برای رژیم سركوبگر پهلوی، كه برغم فساد و ناكارآمدی دامن‌گیر آن هنوز پرتوان می‌نماید و از حمایت‌های همه جانبه حامیان خارجی خود هم برخوردار بود، دردسری قابل اعتنا به شمار می‌روند.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل اول: تشیع در ایران

فصل دوم: سیر تكوین و فرآیند تكامل اندیشه ولایت فقیه

فصل سوم: تشیع و سیاست در گذر زمان (1324 ـ 329 ق)

فصل چهارم: مشروطیت؛ انقلاب ناتمام

فصل پنجم: رضاشاه؛ عصر دیكتاتوری، مشروطیت‌زدایی و اسلام ستیزی

فصل ششم: یك دوره تلاش نافرجام (1332 ـ 1320ش)

فصل هفتم: بر لبه تاریكی؛ پایان عصر مشروعیت حكومت (1341 ـ 1332 ش)

فصل هشتم: قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲؛ نقطه عطف (عصر انقلاب سفید)

فصل نهم: در كژراهه قانون‌گریزی و مردم ستیزی (استبداد، تباهی و ناکارآمدی سیاسی؛ 1356 ـ 1343ش)

فصل دهم: آیت‌الله خمینی در تبعید: دوران مبارزه و مقاومت (رشد جوانه‌های امید: 1356 ـ 1343ش)

فصل یازدهم: تكامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

فصل دوازدهم: یك انقلاب بی‌مانند (انقلاب: به نام خدا)

Shahedi02.jpg

Shahedi03.jpg

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف