۲۲۵۷
۰
۱۳۹۳/۹/۹
اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک

اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک

پدیدآور: محمد بن البروسوی الشهیر بابن سپاهی زاده مصحح: المهدی عبدالرواضیهناشر: انجمن ایرانی تاریختاریخ چاپ: ۱۳۹۳مترجم: حسین قرچانلومکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض المعطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است. مولف، کتاب را بر اساس انتخاب مهمترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و در نوشتن مطالب نیز از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیائی بهره برده است.

معرفی کتاب

این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض العمطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است. مولف، کتاب را بر اساس انتخاب مهمترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و در نوشتن مطالب نیز از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیائی بهره برده است.

مولف کتاب در گزینش مطالب جغرافیایی به کتاب تقویم البلدان نوشته ابوالفدا بیشترین توجه را داشته، ولی گزینش بقیه مطالب کتاب را از همه آثار متقدم جغرافیایی که در مقدمه کتاب اشاره رفته انجام داده است.

اهمیت کتاب به لحاظ گلچین کردن مطالب جغرافیائی و تلفین آنها با هم است. به طوری که مطالبی را که از جغرافیدانان قرن سوم اخذ کرده با مطالب جغرافیایی قرن ششم و هفتم آنچنان تلفیق و ترکیب کرده که هیچ نوع احساس از گسیختگی در مطالب اخذ شده مشاهده نمی شود.

فهرست مطالب کتاب:

پیشگفتار

تقدیم

دیباچه

درباره نویسنده

مصادر کتاب

نسخه های خطی کتاب

بررسی کتاب

مقدمه

گفتار درباره دریاها

گفتار درباره دریاچه ها

گفتار درباره رودهای بزرگ

چگونگی آبادانی ها

فصل در تحقیق امر مساحت

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف