۲۱۴۳
۰
۱۳۹۳/۹/۱۲
ده درس در شناخت سیاق

ده درس در شناخت سیاق

پدیدآور: عماد الدین شیخ الحکمایی ناشر: دانشگاه ماربورگتاریخ چاپ: ۲۰۱۳ ممکان چاپ: آلمان

خلاصه

کتاب حاضر، متن ده درس است که در سال 2013 م در دانشگاه ماربورگ ارائه شده است. این کتاب جهت شناخت سیاق، خواندن و نوشتن اعداد، کسرها، مذات، آشنایی با اسناد، دفاتر و اصطلاحات مفید است.

معرفی کتاب

سیاق روزی به عنوان فن محاسبه به شمار می آمد و امروز به عنوان علم درآمده است. برای شناخت بسیاری از متون چند قرن اخیر، دانستن علم سیاق بسیار مهم است.

در مقدمه کتاب، درباره سیاق آمده است:

شیوه دفترداری و ثبت محاسبات مالی به وسیله علائم غیر هندسی مشهور به خط سیاق است.

پیدایش سیاق: علم حساب نیازمند کاربرد عدد است. در حوزه فرهنگ اسلامی، شیوه های مختلفی از عددنویسی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله دلایل این موضوع، نوع نیاز هر یک از علوم به استفاده از اعداد و علم حساب، و پیشینه فرهنگی و تفاوت حوزه های جغرافیایی است. (ص 5)

شیوه حرف نویسی به مرور به سمت مختصر نویسی پیش رفت. کاربرد خطوط توقیع و تعلیق در نظام دیوانی که سعی بر ساده نویسی حروف داشت به این تحول کمک فراوان کرده است. به همین دلیل به سیاق، حساب دیوان نیز گفته می شود. (همان)

کم کم کلمه نویسی اعداد به سمت علامت نویسی پیش رفت و هر کلمه پس از طی چند سده، کاملا از شکل نگارشی اولیه دور شده و حتی ریشه های اصلی علامت ها به فراموشی سپرده شد.

بر همین اساس بر خلاف اعداد هندسی، جهت نگارش سیاق بر پایه نوشتن کلمات، از راست به چپ است و کلمات خلاصه شده نه به عربی که به فارسی خوانده می شوند. از این حیث می توان آن را نوعی هزوارش دانست.

کتاب حاضر، متن ده درس است که در سال 2013 م در دانشگاه ماربورگ ارائه شده است. این کتاب جهت شناخت سیاق، خواندن و نوشتن اعداد، کسرها، مذات، آشنایی با اسناد، دفاتر و اصطلاحات مفید است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه

کتابچه سیاقیه جمع و خرج آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (ع)

کتابچه سیاقیه جمع و خرج آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (ع)

محسن روستایی - حسین احمدی رهبریان

خط سیاق فنی است با قواعد خاص که در ثبت محاسبات دیوانی و تجاری؛ به لحاظ لفظی و اصطلاحی و به طور مشخص

فتوحات همایون

فتوحات همایون

نظام الدین علی شیرازی - سیاقی نظام (958 ـ 1011ق)

فتوحات همایون تألیف نظام الدین علی شیرازی معروف به سیاقی نظام، تاریخ فتح خراسان از اشغال ازبکان را د