۱۷۱۸
۰
۱۳۹۵/۴/۲۶
نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

پدیدآور: ویلم فلور ناشر: پیکرهتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: علیرضا بهارلومکان چاپ: تهران

خلاصه

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شناس هلندی الاصل آمریکایی است که حول محور فرهنگ ، تاریخ و هنر ایران عصر قاجار رقم خورده است

معرفی کتاب

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شناس هلندی الاصل آمریکایی است که حول محور فرهنگ ، تاریخ و هنر ایران عصر قاجار رقم خورده است.این مجلد نیز همانند اغلب آثار نگارنده که تاکنون توفیق ترجمه داشته اند، به دلیل برخورداری از بعد توصیفی وقایع و آثار ، استفاده از گزارش های تاریخی موثق و نیز تعمیق و تسلط پژوهشگر بر متون کهن و به کارگیری منابع طراز اول تالیفی قابل استناد و مهم تلقی می شود.در این جا نویسنده هم چون آثار سابق با اشرافی که بر منابع و پایگاه های اطلاعاتی و مختلف داشته ، اثر جامعی را نگاشته که در حوزه ی تاریخ و هنر ، نمونه ی موضوعی و ساختاری مشابه اش کمتر مشاهده می گردد.
آن چه در این مجلد بیشتر مد نظر واقع شده، تاکید بر وجه توصیفی و کمی و آماری آثار بوده تا ابعاد زیبایی شناختی و کیفی آن ها.

سید علی صالحی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

نگارش آغاز ایلامی در ایران

نگارش آغاز ایلامی در ایران

یاکوب دال

این کتاب ترجمه ی ۵ مقاله درباره ی نگارش آغاز ایلامی در ایران است.

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ

تاریخ تئاتر ایران

تاریخ تئاتر ایران

ویلم فلور

با ظهور انقلاب مشروطه در سال 1906، تئاتر مدرن جان تازه ای گرفت. این اعتقاد وجود داشت که تئاتر یکی از

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ

تاریخ تئاتر ایران

تاریخ تئاتر ایران

ویلم فلور

با ظهور انقلاب مشروطه در سال 1906، تئاتر مدرن جان تازه ای گرفت. این اعتقاد وجود داشت که تئاتر یکی از