۳۰۷۳
۱۰۱۴
۱۳۹۵/۴/۲۹
تاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت های محلی خان سالار

تاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت های محلی خان سالار

پدیدآور: ناصر عظیمی ناشر: فرهنگ ایلیامکان چاپ: رشت

خلاصه

کتاب حاضر کتابی است که کوشش دارد تاریخ سکونت و فعالیت انسان در محدوده ای که امروز «گیلان» نامیده می شود را از پیش از تاریخ تا سال 1001هـ.ق یعنی زمانی که گیلان برای نخستین بار در زمان شاه عباس اول جزئی از حکومت مرکزی ایران شد، بررسی کند.

معرفی کتاب

تاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت های محلی خان سالار
ناصر عظیمی
فرهنگ ایلیا-رشت
1395
چاپ اول

کتاب حاضر  کتابی است که کوشش دارد تاریخ سکونت و فعالیت انسان در محدوده ای که امروز «گیلان» نامیده می شود را از پیش از تاریخ تا سال 1001هـ.ق یعنی زمانی که گیلان برای نخستین بار در زمان شاه عباس اول جزئی از حکومت مرکزی ایران شد، بررسی کند.بنابراین کتاب حاضر به نوعی، تاریخ دوران جدایی گزینی گیلان از حکومت مرکزی در ایران محسوب می شود.دورانی که ساکنان این سرزمین در حکومت های محلی خان سالار متعدد ، خود زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را به استقلال سامان داده بودند.در این کتباب روندی پی گرفته شده تا خواننده بتواند به دور از داستان گویی های معمول در عرصه ی تاریخ نویسی، مسیر و منظره ی تاریخی گیلان را از عصر سنگ تا سال 1001 هجری به تماشا بنشیند.
 این کتاب برای نخستین بار تاریخ گیلان را به صورتی پیوسته و منسجم، از ابتدای عصر سنگ تا سال 1001 قمری، به دور از تعصبات رایج قومی و منطقه ای و با دیدی علمی و مستند مورد بررسی قرار گرفته است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

دیگر آثار نویسنده

کوچک خانی که باید از نو شناخت

کوچک خانی که باید از نو شناخت

ناصر عظیمی دوبخشری

این کتاب مجموعه ی سه مقاله درباره ی جنبش و انقلاب جنگل، با تمرکز بر شخصیت کوچک خان است.