۳۰۰۶
۰
۱۳۸۴/۷/۷
انقلاب اسلامي در بجنورد

انقلاب اسلامي در بجنورد

پدیدآور: حسين پايدار - بيژن پروان

معرفی کتاب

با نگارش تاريخ محلي، مردم هر منطقه به گذشته ي خود واقف مي گردند و درصدد ساختن آينده ي بهتر بر مي آيند و با شور و شعف به حفظ مواريث کهن و سنت هاي بومي خود مي پردازند و در برابر فرهنگ هاي بيگانه از خود بيگانه نمي شوند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پژوهش حاضر شامل حوادث سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و هنري از سال 1285 تا 1362 شهرستان بجنورد است.

مطالب کتاب شامل شش بخش است. بخش اول با عنوان" سيري در تاريخ بجنورد بعد از استقرار مشروطه" از سال  1285 تا  1320 را در بر مي گيرد. در اين بخش به طور مختصر به معرفي شهرستان، شکل گيري بافت شهر و اقليت هاي قومي، و نيز وضعيت اقتصادي شهر اشاره شده است. همچنين اوضاع سياسي شهرستان، جامعه روحانيت، انعکاس سياست هاي رضا شاه در شهرستان مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه ي اين بخش نيم نگاهي نيز به وضعيت نمايندگان مجلس در اين شهرستان انداخته است.

بخش دوم:" مبارزات مردم بجنورد براي ملي شدن صنعت نفت". در اين بخش بيش تر به وضعيت شهرستان پس از جنگ جهاني دوم و جريان ملي شدن صنعت نفت پرداخته شده است.

بيش تر مطالب بخش سوم با عنوان "روحانيت، رسالت و مبارزه"، مربوط به تکاپوها و فعاليت هاي هفده ساله ي رژيم پهلوي بعد از کودتاي 1332، وضعيت شهرستان و مشکلات و گرفتاري هاي آن و فعاليت هاي فرهنگي نيز مي باشد.

عنوان بخش چهارم "روحانيت در بجنورد" مي باشد که مهمترين مباحث اين بخش شامل مرجعيت در بجنورد، نقش علما و روحانيون در برابر فعاليت هاي رژيم پهلوي و بالاخره دگرانديشان شهرستان است.

در بخش هاي پنجم "بجنورد در سال هاي 1356 تا 1357" و ششم "بجنورد از التهاب پيروزي تا برقراري امنيت" مبارزات مردم طي سال هاي 1357-1362 بيان شده است. در بيان مطالب اين بخش ها تلاش شده تا تحليل جامعي از ريشه هاي نارضايتي مردم بجنورد از رژيم ارايه شود. سرانجام هماهنگي حوادث تهران و قم و مشهد، و انطباق آن با شهرستان مورد توجه بوده است. نقش جوانان و زنان در اعتصابات و تظاهرات مردمي در اين متن مشخص است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه بیشتر ...

جریان های فکری در دورۀ سلجوقی؛ مناسبات با قدرت سیاسی

جریان های فکری در دورۀ سلجوقی؛ مناسبات با قدرت سیاسی

داود قاسم پور

دورۀ سلجوقی از نظر فکری از جایگاه خاصی در تاریخ ایران برخوردار است. در این پژوهش به جریان تفکر ذیل چ

سادات در هند

سادات در هند

نویسندگان

کتاب حاضر به بررسی نقش و جایگاه سادات در جامعۀ هند از ورود اسلام تا اواخر گورکانیان می پردازد.