۲۸۰۰
۱۲۴۲
۱۳۹۵/۸/۲۹
تاریخ ترک های باستان

تاریخ ترک های باستان

پدیدآور: اِل.ران.قومیلیو مصحح: کلیشنکو کاماروُناشر: امیرکبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۵ مترجم: بیوک سلطانیمکان چاپ: تهران

خلاصه

در این کتاب قانونمندی ظهور ،گسترش و نابودی حکومت ترک های باستان مورد تحقیق قرار گرفته است ، مولف توجه زیادی به مسائل مختلف تاریخی (زندگی سیاسی ،طرز معیشت ،مذهب و فرهنگ ) و نیز محل جغرافیایی کوچ روهای آسیای میانه در مرزهای دو دوره –دوره ی باستان و قرون وسطا- معطوف نموده است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تاریخ ترک های باستان

اِل.ران.قومیلیو . با همکاری : کلیشنکو کاماروُ .ترجمه :بیوک سلطانی

موسسه ی انتشارات امیر کبیر

تهران 1395

در این کتاب قانونمندی ظهور ،گسترش و نابودی حکومت ترک های باستان مورد تحقیق قرار گرفته است ، مولف توجه زیادی به مسائل مختلف تاریخی (زندگی سیاسی ،طرز معیشت ،مذهب و فرهنگ ) و نیز محل جغرافیایی کوچ روهای آسیای میانه در مرزهای دو دوره –دوره ی باستان و قرون وسطا- معطوف نموده است. نوشتن این کتاب در دسامبر1935 آغاز شد. بررسی تاریخ بشریت بی نهایت ناموزون است.از زمانی که شرح منطقی حوادث و تعغیر شکل صورت بندی اجتماعی در اروپا و شرق نزدیک ، از اواخر قرن نوزدهم و در چین و هند از اوایل قرن بیستم ، درمجموعه هایی قابل دسترسی همگانی تدوین گردید، دشت عظیم و پهناور آسیا-اروپا در انتظار تحقیق ویژه در مورد خود است. به ویژه این دوره که دوره ی مورد بررسی در این کتاب است ، مربوط به دوران قبل از ظهور چنگیز خان در صحنه ی تاریخ است ، دوره ای است که در دشت مرکزی آسیا ، دوملت نامدار خونّوها و ترک های باستان و همچنین بسیاری از ملل دیگر که نتوانسته اند در تاریخ ، نام خود را معروف کنند ، شکل گرفته و نابود شده اند. ترک های باستان علی رغم تاثیر زیادی که بر تاریخ بشریت گذاشتند ، تعداد کمی بودند و در مجاورت با چین و ایران نتوانستند در کارهای داخلی آن ها اثر گذار باشند. تشکیل حکومت ترک ها نیز به نحوی در محدودی لحظات تحولی تاریخ بشریت انجام گرفت . قسمت اول کتاب در مورد ترک های باستان از زمان پیدایش ،شکل گیری حکومتی(خاقان) و نابودی آنان می باشد. قسمت دوم مربوط به ترک های ابی است که آثار باقی مانده از ترک های باستان در ناحیه آرخان بیشتر مربوط به آن هاست.در این کتاب نه تنها چگونگی شکل گیری حکومت خاقانی ، روابط داخلی ، آداب و رسوم و آیین مورد بحث قرار گرفته است ، بلکه از مطالب بسیار با ارزشی در زمینه ی روابط داخلی خود آن ها به تفضیل سخن رفته است.

فهرست

موضوع و اهمیت آن

در آستانه ی سال های 420-546 م

پیشینیان

ایجاد حکومت بزرگ قبیله ی اَشینا

ابریشم و راه کاروان

داخل خاقانی

تیورک یوت ها در خانه خود

آیین تیورک یوت ها

عقاید و تردید ها

کشمکش بزرگ شرکا

حمله به ایران

آشینا و سوی

خاقانی غربی

تولد امپراتوری تان

خاقانی شرقی

جنگ جهانی قرن هفتم

ده تیر

خان تابقاچ

سرانجام تیورک یوت ها

جان دادن خاقانی غربی و توسعه طلبی تبت

تعغیر شکل مردم

قیام کوتلوق

بازآفرینی خاقانی

تکان

در مورد ترک های اَبی

تبت و تیورِقش ها

خاقان و امپراتوری

ایجاد خاقانی اویغور

قیام ان لوشان

تبت در قرن هشتم

اویغورها در قرن هفتم تا نهم

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته