۲۲۰۶
۷۳۶
۱۳۹۵/۱۰/۹
فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)

فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)

پدیدآور: یدالله منصوری ناشر: آوای خاورتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

متن پهلوی مادیان هزار دادستان، شامل دوبخش جداگانه ای بوده است . بخش نخست آن مربوط به کتابخانه هارتاریا(بخش بزرگ) به صورت دست خط در بمبئی به سال 1912 منتشر شد و بخش دو آن را انکلساریا پیش از بخش نخست در 1901 به صورت نسخه فراهم آورده بود. دکتر جوانجی جمشید جی مُدی از موبدان دانشمند پارسی هند، بخش نخست متن را به همراه بخش دوم با مقدمه ی انگلیسی منتشر کرد. او در این مقدمه یادداشت بسیار سودمندی برای نخستین چاپ هر دو نسخه مادیان هزاردادستان نگاشت ، که از دیدگاه خوانش درست نام های خاص در متن پهلوی و روی هم رفته در دریافت مطالب و محتوای دشوار خوان آن بسی کارگر بود.

معرفی کتاب

فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)

یدالله منصوری

نشر آوای خاور

تهران 1395

متن پهلوی مادیان هزار دادستان، شامل دوبخش جداگانه ای بوده است . بخش نخست آن مربوط به کتابخانه هارتاریا(بخش بزرگ) به صورت دست خط در بمبئی به سال 1912 منتشر شد و بخش دو آن را انکلساریا پیش از بخش نخست در 1901 به صورت نسخه فراهم آورده بود. دکتر جوانجی جمشید جی مُدی از موبدان دانشمند پارسی هند، بخش نخست متن را به همراه بخش دوم با مقدمه ی انگلیسی منتشر کرد. او در این مقدمه یادداشت بسیار سودمندی برای نخستین چاپ هر دو نسخه مادیان هزاردادستان نگاشت ، که از دیدگاه خوانش درست نام های خاص در متن پهلوی و روی هم رفته در دریافت مطالب و محتوای دشوار خوان آن بسی کارگر بود. شایان ذکر است که نخستین بار دارمستتر طی سفری به بمبئی به سال 1887 در رساله ای با عنوان مطالعه ی انتقادی تاریخ ادبیات نسخه ی تهمورث انکلساریا را بررسی کرده بود. کریستیان بار تُلمه  در آکادمی علوم هایدل برگ طی چند مقاله ای متن مادیان هزاردادستان را بررسی کرد و نخستین مقاله ی خود را "درباره ی کتاب قانون(حقوق) ساسانیان" تا 1925 (زمان مرگش) منتشر ساخت. همچنین او سخنرانی تحت عنوان "زن در حقوق ساسانی " در جشن برپایی "فرهنگستان علوم هایدل برگ" برگزار کرد و در همان سال نیز انتشار یافت. مادیان هزار دادستان یا به سخن امروزی "ماده های هزارگانه ی حقوقی" کهن ترین نوشته ی حقوقی است که روزگاران ساسانیان بازمانده است .متن آن بسیار پیچیده و دشوار است. چنان که از جُستار های آن بر می آید، موضوع آن حقوق خانوادگی و اجتماعی و مسائل حقوقی مربوط به جامعه ی ایرانی دوره ی ساسانیانی بر پایه ی دین زردشتی است. دست نویس این متن ، برخلاف بیشتر متون پهلوی که در دوره ی آغازین اسلامی نوشته شده اند، در دوره ی ساسانی نگاشته شده است. واژه های تخصصی و حقوقی این متن ، یک به یک برپایه ی متن گزینش شده و با کارهای انجام شده ی پریخان و ماستوخ سنجیده و به صورت فرهنگ سه زبانه پهلوی-انگلیسی-فارسی تنظیم یافته است.

فهرست

پیشینه پژوهشی

فرهنگ حقوقی

کتابنامه

نمایه ی واژگان

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

سیروس نصراله زاده

از عصر ساسانی دو گونه کتیبه موجود است. گونه ی نخست کتیبه های دولتی یا سلطنتی هستند و دسته دوم، کتیبه