۲۳۰۰
۰
۱۳۹۵/۱۱/۳
مطالعۀ جامعه شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم سالاری

مطالعۀ جامعه شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم سالاری

پدیدآور: محمد مسعود سعیدی ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: قم

خلاصه

اسلام شیعی در مواجهه با پدیده های اجتماعی و مسائل روزآمد همانند دیگر فرقه های اسلامی و ادیان دیگر، داد و ستدی با اندیشه های تازه داشته و دارد. در تاریخ معاصر نیز این مکتب در قبال اندیشه های تازه و جریان های پیشامد و موج های گوناگون، تدابیر و مصلحت سنجی هایی از خود بروز داده که از آن جمله مقوله مردم سالاری دینی است که به ویژه در ایران، نمودی برجسته دارد.

معرفی کتاب

اسلام شیعی و تشیع در مواجهه با پدیده های اجتماعی و مسائل روز آمد همانند دیگر فرقه های اسلامی و ادیان دیگر، داد و ستدی با اندیشه های تازه داشته و دارد. در تاریخ معاصر نیز این مکتب در قبال اندیشه های تازه و جریان های پیشامد و موج های گوناگون، تدبیرات و مصلحت سنجی هایی از خود بروز داده که از آن جمله مقوله مردم سالاری دینی است که به ویژه در ایران، بزرگ ترین و تأثیر گذارترین کشور شیعی، نمودی برجسته دارد. پدیده مردم سالاری که زاده موج دموکراسی در فلسفه سیاسی غرب است، در بادی امر با آموزه  ها و سنت های سیاسی دینی چندان همسویی و سازگاری ندارد، اما متفکران شیعی ایرانی متناسب با نیازهای بومی آن را بازخوانی کرده و الگویی از آن را عرضه کرده اند. درک و دریافت این روی آورد، جدای از نگره های متداول درون دینی- کلامی با نگاهی جامعه شناختی- تاریخی شایان توجه است.

تجربه های تاریخی گواه آن است که فرهنگ ها بیشتر پویا هستند تا ایستا و تحولات فرهنگی نیز بیشتر محصول روندهای کلان و عمیق اجتماعی اند تا برنامه ریزی های آگاهانۀ فرهنگی. تحولات فرهنگی مرتبط با دین را به سه صورت کلی می توان بررسی کرد. در سطح فردی، در سطح اجتماعی و صورت سوم اینکه خود نهاد دین نیز از دگرگونی و تغییر مستثنا نیست. مقصود از نهاد دین در اینجا برداشت ها و عمل کردهای دینی نخبگان و عالمان دین است که در تلقّی رایج و عرف، دین محسوب می شود. یکی از عرصه های مهمی که جامعه شناسان دین بدان می پردازند، تحولاتی است که در خود افکار، برداشت ها و ایستارهای عالمان دینی و عمل کرد و تشکل سازمان های دینی رخ می دهد. طبق شواهد تاریخی متعدد، عالمان و نخبگان دینی در مواجهه با نوخواهی، پدیده های مدرن و مدرنیزاسیون جامعه، غالبا به قصد توانا ساختن دین و جلب مشارکت بیشتر دینی در دنیای متغیر نو از خود واکنش نشان می دهند. نوع و چگونگی این واکنش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

در این کتاب سه جنبش گذار در سه مقطع تاریخی، با روش های موجود در جامعه شناسی تاریخی مقایسه شده اند. به کمک بررسی نظری در حوزه های تحول فرهنگی، تحول اجتماعی و تحول سیاسی، چارچوب تئوریک مناسبی فراهم شده و با توجه به شرایط کلی تاریخ ایران و جهان در دورۀ مورد نظر، مدلی برای تبیین گذار در ایران از آن چارچوب استخراج شده و مبنای مقایسۀ جامعه شناختی قرار گرفت است.

فصل اول: مسئله ای که به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم

فصل دوم: مباحث نظری

فصل سوم: تبیین نظری گذار دموکراتیک در ایران 1284-1332ش

فصل چهارم: روش تحقیق در گذار دموکراتیک ایران 1284-1332

فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و