۳۳۸۶
۰
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
تاریخ طنز ادبی ایران(دو جلدی)

تاریخ طنز ادبی ایران(دو جلدی)

پدیدآور: جواد مجابی ناشر: نشر ثالثتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهران

خلاصه

پژوهش حاضر مجموعه ای است دو جلدی که از متون اسطوره و اندرزنامه ها و تمثیل های باستانی آغاز می کند و مخاطبان را دوران به دوران به نظارۀ انتقادهای شکاکان خیره سری می نشاند که حربه شان تردید و شوخی است.

معرفی کتاب

در برابر این پرسش که آیا ما مردم شوخ طبعی هستیم، پاسخ بی شک آری است. نمونه های باقی مانده از دو هزار و پانصد سال پیش به این طرف نشان می دهد ما نیز مانند بسیاری از فرهنگ های جهان شوخی های مختص به خود را داشته ایم. نوع شوخی و هدف ساختن و رواج شوخی ها و پذیرش آن می تواند از فرهنگی تا فرهنگ دیگر، در هر کشوری متفاوت باشد. 

کتاب حاضر از متون اسطوره و اندرزنامه ها و تمثیل های باستانی آغاز می کند و مخاطبان را دوران به دوران به نظارۀ انتقادهای شکاکان خیره سری می نشاند که حربه شان تردید و شوخی است.

اولین دشمنان برده داری یا تبعیض نژادی، نخست در اصالت این نظم های ناانسانی شک کرده و به آن خندیده اند و راجع به آن مضمون کوک کرده اند بعد کار به انتقاد و پیشنهاد و مبارزه با نظم های آهنین چندین هزار ساله رسیده است، و این طوفان خنده های خان و مان برانداز ادامه دارد.

فهرست مطالب دو جلد:

فصل اول: نگاهی به پیشینه

فصل دوم: تمثیل های باستانی

فصل سوم: شوخی های عوام و خواص

فصل چهارم: زندگی با هجو زندگی

فصل پنجم: حرکت شعر به سوی مردم

فصل ششم: قلمرو طنز سنایی

فصل هفتم: عطار به روایت شوریدگان و دیوانگان

فصل هشتم: جمهوری خبر، جمهوری تأمل

فصل نهم: انتقاد اجتماعی

فصل دهم: طنز آزرمگین نظامی، هزل ناسازوار خاقانی

فصل یازدهم: آموزگار توده و هزل تعلیمی

فصل دوازدهم: طنز مستور در فصاحت

فصل سیزدهم: عبید به روایت خودش

فصل چهاردهم: حافظ عصیان می کند

scan00027.jpg

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته