۲۰۰۵
۰
۱۳۹۶/۳/۴
هستی متن مقدس

هستی متن مقدس

پدیدآور: محمد محمدی گرگانی ناشر: نشر نیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

همواره رشد و توسعه ی اجتماعی با اندیشه ورزی و پاسخ به سؤال های جدید همراه است. به طور طبیعی، جامعه می اندیشد، به طور مستمر پرسش دارد، و هر روز پرسش های تازه ای را مطرح می کند. این کتاب حاصل پاسخ های نویسنده به چنین پرسش هایی است. این نوشتار بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، دوم اینکه دین دارای دو بخش ثابت و متغییر است.

معرفی کتاب

همواره رشد و توسعه ی اجتماعی با اندیشه ورزی و پاسخ به سؤال های جدید همراه است. به طور طبیعی، جامعه می اندیشد، به طور مستمر پرسش دارد، و هر روز پرسش های تازه ای را مطرح می کند. این کتاب حاصل پاسخ های نویسنده به چنین پرسش هایی است. پرسش هایی که به ویژه از طرف دانشجویان و جوانان مطرح می شد. البته روشن است که مهم ترین لطف و منت خداوند بر انسان، به ویژه نویسندگان و اندیشمندان آن است که آدمی بداند هیچ کس پرچمدار منحصر حق و حقیقت نیست، از ما خواسته اند که مستمر در پی درک و فهم حقیقت باشیم، و همزمان بپذیریم که همین تلاش و سعی ما است که ارزشمند و مقدس است، نه آنچه می گوییم و می نویسیم. 

این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است، هستی به عنوان یک کل یا «وجود» مستمرا و مشتاقانه در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره «روح» دارد، در هر ذره یک من و در کل هستی نیز یک «من» وجود دارد، که بی هیچ درنگ در هر «آن» تصمیم می گیرد، انتخاب می کند و «حیات» دارد، نتیجه ی این نگاه آن است که انسان خود را در محضر جهانی با واقعیت شگفت، هماهنگ، شیدا و آفرینش گر می بیند که زنده و اطمینان بخش و ناظر است. اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف) ثابت و تغییر ناپذیر، ب) متغیر و تغییر پذیر. حوزه ی اول حوزه ی اصول یا ارزش هاست و حوزه ی دوم حوزه ی «امور» یا «روش ها»ست. مسائلی چون معنی و هدف داری در هستی، هدف زندگی، ویژگی های انسان، عدالت، کرامت ذاتی انسان، حفظ محیط زیست و ...حوزه اصول است، که تقریبا اکثر آن مورد توافق خرد جمعی روز بشر است، و دراکثر قریب به اتفاق قوانین اساسی دنیا آمده است. حوزه دوم مربوط به راه های رسیدن به هدف ها و ارزش هاست، در این حوزه، مبنا دانایی و خرد جمعی روز بشر است، به تعبیر مرحوم مطهری که دیدگاه اقبال لاهوری را در یک جمله بیان می کند: «دین هدف ها را تعیین می کند و علم راه رسیدن به آن هدف ها را». روش ها تابع زمان و مکان اند لذا ابدی و جاودانی نیستند و متناسب با زمان تغییر پیدا می کنند، لاجرم میدان عدم قطعیت اند. 

فهرست عناوین اصلی کتاب:

1- دین و هستی؛ جوهر دین

2- علم و دین

3- مسلم و کافر

4- دین و حکومت

5- ملاک ارزش گذاری عمل

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تبار خیزش: مسائل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه

تبار خیزش: مسائل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه

آدام هنیه

کتاب پیش رو از معدود آثاری است که در اوج تحولات بهارعربی با رویکرد اقتصاد سیاسی نوشته شده است و از ا

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب