۲۶۲۲
۰
۱۳۹۶/۳/۴
هستی متن مقدس

هستی متن مقدس

پدیدآور: محمد محمدی گرگانی ناشر: نشر نیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

همواره رشد و توسعه ی اجتماعی با اندیشه ورزی و پاسخ به سؤال های جدید همراه است. به طور طبیعی، جامعه می اندیشد، به طور مستمر پرسش دارد، و هر روز پرسش های تازه ای را مطرح می کند. این کتاب حاصل پاسخ های نویسنده به چنین پرسش هایی است. این نوشتار بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، دوم اینکه دین دارای دو بخش ثابت و متغییر است.

معرفی کتاب

همواره رشد و توسعه ی اجتماعی با اندیشه ورزی و پاسخ به سؤال های جدید همراه است. به طور طبیعی، جامعه می اندیشد، به طور مستمر پرسش دارد، و هر روز پرسش های تازه ای را مطرح می کند. این کتاب حاصل پاسخ های نویسنده به چنین پرسش هایی است. پرسش هایی که به ویژه از طرف دانشجویان و جوانان مطرح می شد. البته روشن است که مهم ترین لطف و منت خداوند بر انسان، به ویژه نویسندگان و اندیشمندان آن است که آدمی بداند هیچ کس پرچمدار منحصر حق و حقیقت نیست، از ما خواسته اند که مستمر در پی درک و فهم حقیقت باشیم، و همزمان بپذیریم که همین تلاش و سعی ما است که ارزشمند و مقدس است، نه آنچه می گوییم و می نویسیم. 

این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است، هستی به عنوان یک کل یا «وجود» مستمرا و مشتاقانه در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره «روح» دارد، در هر ذره یک من و در کل هستی نیز یک «من» وجود دارد، که بی هیچ درنگ در هر «آن» تصمیم می گیرد، انتخاب می کند و «حیات» دارد، نتیجه ی این نگاه آن است که انسان خود را در محضر جهانی با واقعیت شگفت، هماهنگ، شیدا و آفرینش گر می بیند که زنده و اطمینان بخش و ناظر است. اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف) ثابت و تغییر ناپذیر، ب) متغیر و تغییر پذیر. حوزه ی اول حوزه ی اصول یا ارزش هاست و حوزه ی دوم حوزه ی «امور» یا «روش ها»ست. مسائلی چون معنی و هدف داری در هستی، هدف زندگی، ویژگی های انسان، عدالت، کرامت ذاتی انسان، حفظ محیط زیست و ...حوزه اصول است، که تقریبا اکثر آن مورد توافق خرد جمعی روز بشر است، و دراکثر قریب به اتفاق قوانین اساسی دنیا آمده است. حوزه دوم مربوط به راه های رسیدن به هدف ها و ارزش هاست، در این حوزه، مبنا دانایی و خرد جمعی روز بشر است، به تعبیر مرحوم مطهری که دیدگاه اقبال لاهوری را در یک جمله بیان می کند: «دین هدف ها را تعیین می کند و علم راه رسیدن به آن هدف ها را». روش ها تابع زمان و مکان اند لذا ابدی و جاودانی نیستند و متناسب با زمان تغییر پیدا می کنند، لاجرم میدان عدم قطعیت اند. 

فهرست عناوین اصلی کتاب:

1- دین و هستی؛ جوهر دین

2- علم و دین

3- مسلم و کافر

4- دین و حکومت

5- ملاک ارزش گذاری عمل

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه بیشتر ...

تجربه گرایان

تجربه گرایان

لورنس کارلین

کتاب حاضر درصدد است تا اندیشمندان کلیدی تجربه گرایی کلاسیک را بشناسد و نیز به روشنی بیان کند که چرا

پاره نوشته های پیشاسقراطی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

دانیل دبلیو. گراهام

این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی ای