۱۷۴۲
۰
۱۳۹۶/۴/۵
نصیحت نامه شاهی

نصیحت نامه شاهی

پدیدآور: تاج الدین حسین خوارزمی مصحح: اکرم آقاجانلوناشر: انتشارات مولیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر با مقدمه مصحح آغاز می شود و مشتمل بر دو مقاله است. مقاله اولی با عنوان «در فضائل امتثال اوامر الهی و اجتناب از زواجر و مناهی» که دارای یازده باب است و مقاله دوم با عنوان «در آیین خدمت حضرت خاقانی و رعایت رسوم جهان بانی» که نه باب دارد.

معرفی کتاب

مصحح ضمن مقدمه ای به ریشه شناسی کلمه «نصح»، معرفی مؤلف کتاب و آثار او و انگیزه ی تألیفش از این اثر می پردازد. سپس با نگاهی اجمالی به محتوای کتاب و ارائه ی دیدگاه های خاص نویسنده آن، منابع مورد استفاده و شیوه تألیف و سبک ادبی مؤلف را معرفی می کند. چگونگی رسم الخط نسخه، سیری در نصیحة الملوک ها، مقایسه اجمالی نصیحة الملوک و ذخیرة الملوک با نوشتار حاضر، نسخه های خطی مورد استفاده در تصحیح، روش تصحیح و افتادگی های نسخ از جمله دیگر مواردی است که در مقدمه مذکور آمده است.

در این کتاب دو مقاله طی ابوابی مورد بررسی قرار گرفته اند:

مقاله اولی: در فضایل امتثال اوامر الهی و اجتناب از زواجر و مناهی

باب اول: در فضایل معرفت باری و طریق اکتساب آن و سلوک راه عبودیت به قدر امکان

باب دوم: در فضایل علم و حسن نتایج آن

باب سوم: در تحریض بر مصاحبت ابرار و تحذیر از اشرار

باب چهارم: در فضایل معدلت و به حال مظلومان دیدن

باب پنجم: در فضایل تقوی که توشه راه عقبی است

باب ششم: در فضایل محاسبه اعمال و مراقبه احوال خود

باب هفتم: در فضایل تواضع و رذایل تکبر

باب هشتم: در فضایل حلم و حسن اخلاق و عفو و اشفاق

باب نهم: در فضایل علو همت و رذایل دون همتی

باب دهم: در ترجیح حکم خدا بر هوا و اختیار دین بر دنیا

باب یازدهم: در فضایل بیداری و هشیاری و خوف خاتمت و ملاقات باری

مقاله دوم: در آیین خدمت حضرت خاقانی و رعایت رسوم جهان بانی

باب اول: در فضایل وفاداری و حق گزاری

باب دوم: در فضایل اطاعت فرمان پادشاهی

باب سوم: در فضایل شکر نعمت و حسن خدمت

باب چهارم: در فضایل اکتساب رضای والدین و دعای خیر بر والده

باب پنجم: در فواید دانستن مقادیر مردم و تنزیل هرکس در منزلش

باب ششم: در فضایل رضا دادن به قضای الهی و مصابرت بر جریان احکام پادشاهی

باب هفتم: در فواید ارشاد مسترشد و عمل کردن به موجب کلام زبانی

باب هشتم: در توکل به حضرت الهی با وجود خرم و آگاهی

باب نهم: در خاتمه کتاب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

درام اسلامی

درام اسلامی

جمشید ملک پور

نوشتار حاضر کتابی است در هفت فصل و یک پیوست، که برخی از مهم ترین و تأثیرگذارترین آثار در زمینه ی شنا

در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی

در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی

اکبر اسدعلیزاده

کتاب پیش رو در صدد معرفی طرح پژوهشی موسوعه حکیم ابونصر فارابی و بیان مراحل و شیوه های پژوهشی آن و گز