۱۷۹۹
۰
۱۳۹۶/۴/۱۲
اوضاع نظامی ایران از برافتادن نادر تا پایان دوره زندیه

اوضاع نظامی ایران از برافتادن نادر تا پایان دوره زندیه

پدیدآور: علی غلامرضایی ناشر: انتشارات دافوس آجاتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب کوشیده است که به همه برخوردهای نظامی میان مدعیان جانشینی نادر در شرق، غرب و شمال ایران بپردازد، حتی اگر این رویدادها بسیار ناچیز باشد. چگونگی روی کار آمدن کریم خان زند، ویژگی های شخصیتی و اقدامات وی، عملکرد جانشینان وی و بررسی ارتش ایران در آن دوره نیز از دیگر مباحثی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی کتاب

تاریخ هر کشور آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن مردم آن سرزمین در طی دوره های مختلف است، تاریخ ایران در گذر زمان شنیدنی های بسیار و نکته های فراوان دارد. نکته سنجان و عبرت آموزان از رخدادهایی که اگر غبار زمان از چهره شان برگیریم و زنگار از دامانشان بزداییم پس آنگاه به زیور سخنشان بیاراییم، آثاری درخشان می تواند بود. گذشته کشور ما سراسر آمیخته با حماسه و افتخارهای فراوان است. کشور ایران به عنوان یکی از کهن ترین تمدن ها و دولت های جهان دارای سابقه و دیرینه ای پر فراز و نشیب است و همواره درطی دوران ها ی مختلف تاریخی به عنوان یک قدرت، دیگر کشورها و دولت های هم عصر خود را تهدید می کرده و یا اینکه سدی محکم در برابر دیگر قدرت های زمان خود بوده است بنابراین این کشور پرافتخار همیشه مورد توجه جهانیان بوده است.

در مورد مدعیان جانشینی نادر تا دروه زندیه تاکنون بررسی علمی و همه جانبه ای به عمل نیامده است. هدف این نوشته پرداختن به این قسمت از تاریخ ایران است که از بسیاری جهات در میان تمام ادوار زندگی سیاسی و اجتماعی ایران ویژگی های کاملا مشخصی دارد.

با کشته شدن نادرشاه، ایران برای همیشه قدرت نظامی خود را در خاورمیانه از دست داد و دوره تازه ای از درگیری های میان مدعیان قدرت صورت گرفت و این درگیری ها جز در دوره چهارده ساله حکومت کریم خان تا پایان دوره زندیه ادامه پیدا کرد. این نوشتار با اندوه، به بررسی این محدوده زمانی از تاریخ ایران می پردازد. از ویژگی های خاص این زمان ضعف یا نبود قدرت مرکزی، فساد دستگاه حاکم، ناامنی و آشفتگی روستاها، راه ها و شهرها است. در این دوره فقط کریم خان توانست یک بار دیگر کشور از هم پاشیده را سامان داده و و با برقراری نظم و امنیت به اقتصاد و بازرگانی جانی تازه بخشد. این کتاب کوشیده است که به همه برخوردهای نظامی میان مدعیان این دوران بپردازد حتی اگر این رویدادها بسیار ناچیز باشد. 

کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول ضمن بیان پیامدهای قتل نادرشاه افشار به بررسی درگیری های مدعیان جانشینی نادر در شرق کشور به منظور دستیابی به قدرت، سخن به میان آمده است. فصل دوم به بررسی این جنگ ها در غرب و شمال کشور اختصاص دارد. در فصل سوم به چگونگی روی کار آمدن کریم خان، ویژگی ها شخصیتی و اقدامات وی اختصاص دارد، در فصل چهارم عملکرد جانشینان کریم خان بررسی شده است و در نهایت در فصل پنجم ارتش ایران در دوره زندیه مورد بررسی قرار گرفته است. 

عناوین فصل ها:

فصل اول: مدعیان جانشینی نادر در شرق ایران

فصل دوم: مدعیان جانشینی نادر در غرب و شمال ایران

فصل سوم: دوران زندیه

فصل چهارم: جانشینان کریم خان

فصل پنجم: ارتش ایران در دوره زندیه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مهدی (ع) فقرا؛ پژوهشی در جامعه شناسی فقر و انتظار

مهدی (ع) فقرا؛ پژوهشی در جامعه شناسی فقر و انتظار

فهیمه بهرامی

این اثر را می توان در تداوم سنت مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی قلمداد کرد؛ سنتی که دین و انتظار و انقلا

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

مهدی احمدیان شیجانی

تراژیک نامیدن مشروطیت یعنی اینکه خواننده با مطالعه ی مسائل و مصائب آن زمان و شرح روایت های قهرمانان،

منابع مشابه

کارنامه عباس میرزا در جنگهای ایران و روس

کارنامه عباس میرزا در جنگهای ایران و روس

علی غلامرضایی

در این کتاب سعی بر آن است اولا به اوضاع ایران در زمان قاجار پرداخته شود تا خواننده با مطالعه اوضاع ا

اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه

اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه

علی غلامرضایی

نادرشاه در سال 1100 ه.ق در درگز خراسان متولد شد. پدرش از قبیله کوچک قرخلو، یکی از تیره های ایل افشار

دیگر آثار نویسنده

کارنامه عباس میرزا در جنگهای ایران و روس

کارنامه عباس میرزا در جنگهای ایران و روس

علی غلامرضایی

در این کتاب سعی بر آن است اولا به اوضاع ایران در زمان قاجار پرداخته شود تا خواننده با مطالعه اوضاع ا

اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه

اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه

علی غلامرضایی

نادرشاه در سال 1100 ه.ق در درگز خراسان متولد شد. پدرش از قبیله کوچک قرخلو، یکی از تیره های ایل افشار