۲۶۷۵
۹۶۳
۱۳۹۶/۹/۲۱
سفینۀ ترمد

سفینۀ ترمد

پدیدآور: محمد بن یغمور مصحح: امید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی ناشر: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است. در این اثر، نام برخی از شاعران آمده که در منابع دیگر ذکری از آنها نیست و طبعا اشعارشان هم نویافته است. همچنین از شعرای مشهور نیز اشعار و ابیاتی نویافته ثبت شده که در دیوان چاپی آنها نیست. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب، وجود ضبط های خوب و مهمی است که در دواوین چاپ شدۀ این شاعران وجود ندارد. 

فهرست مطالب (عناوین اصلی):

1. سبب تألیف

2. محتوا و مضمون

1.2. شاعران این سفینه

2.2. نحوۀ چینش و دسته بندی مضامین و مطالب

3.2. نوشته های محمد بن یغمور

3. معرفی نسخه

1.3. ویژگی های رسم الخطی و زبانی

2.3. میزان اعتبار

سفینۀ ترمد

قسم اول: در توحید باری و  موعظت و نصیحت و تنبیهات

قسم دوم: فی القصاید المختار

قسم سوم: در قصاید مصنوعۀ متفرقه

قسم چهارم: فی الهجا و المطایبة

قسم پنجم: فی المقطعات و هی عشرة اقسام

قسم ششم: فی الغزلیات

قسم هفتم: فی الرباعیات المتفرقه و هی ثمانیة ابواب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف