۱۹۲۰
۰
۱۳۸۴/۹/۱۳
ارتباط ناشناخته (بررسي روابط رژيم بهلوي و اسرائيل)

ارتباط ناشناخته (بررسي روابط رژيم بهلوي و اسرائيل)

پدیدآور: رضا زارع

معرفی کتاب

کتاب ارتباط ناشناخته کار جديدي است که در باره روابط ايران و اسرائيل طي سالهاي 27 – 57 شمسي تدوين شده است. اين ارتباط از يک سو نيرومند و از سوي ديگر پنهاني بوده و به همين دليل بررسي آن دشواري هاي خاص خود را دارد و طبعا جذاب است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ايران به عنوان کشوري که در اين دوره از سياست انگليس و سپس امريکا پيروي مي کرده و از سوي ديگر با اعراب مشکلات مرزي داشته است همواره براي داشتن ارتباط نيرومند با اسرائيل داراي انگيزه بوده است. در عين حال به دليل احساسات اسلامي موجود در کشور و مخالفت هاي آشکاري که با اين روابط مي شده تنگناهاي خاصي براي ايجاد ارتباط روشن با اسرائيل داشته است.

جريان مخالفت با برقراري رابطه با اسرائيل در کشور ما چندان نيرومند بوده است که اصل موضوع را بايد در رديف چند موضوع اصلي که منجر به انقلاب اسلامي شد شناخت. اين احساسات از دهه بيست به اين طرف همواره يکي از استخوان هاي اصلي گير کرده در گلوي نظام پهلوي در برابر سياست هاي جهاني و سياست هاي داخلي آن دولت در ارتباط با مردم بوده است.

به جز مقدمه کتاب چند فصل دارد:

فصل اول آشنايي با سرزمين فلسطين، ساختار حکومت اسرائيل و مواضع ايران در برابر مسأله فلسطين

فصل دوم روابط سياسي ايران و اسرائيل

فصل سوم روابط اقتصادي ايران و اسرائيل

فصل چهارم روابط امنيتي – اطلاعاتي ايران و اسرائيل

فصل پنجم روابط نظامي ايران و اسرائيل

فصل ششم روابط فرهنگي ايران و اسرائيل

فصل هفتم نتيجه گيري

ضمايم که شامل فهرستي از سفرا و اعضاي نمايندگان اسرائيل در تهران و نام شماري از کارشناسان ايراني که به اسرائيل سفر کرده اند.

گفتني است که پيش از اين چندين کتاب در باره اسناد روابط ايران و اسرائيل بر اساس اسناد ساواک و نخست وزيري منتشر شده که از شماري از آنها در اين اثر بهره گيري شده است. تا آنجا که من مرور کردم استفاده اي از کتاب مهم خاطرات مئير عزري در اين کتاب نشده است. بخش هايي هم در ارتباط با روابط ايران و اسرائيل و تأثير آن روي روابط ايران و اعراب و به خصوص مصر و واکنش علماي الازهر و آمدن شلتوت به ايران است که جالب است اما همچنان جاي يک تحقيق عميق و مفصل در باره مسأله فلسطين در ايران آن هم ميان توده هاي مردم مسلمان و رهبران آنان و نيز ادبيات ويژه اي که در اين ارتباط پديد آمد خالي است.

طي سالها ارتباط يکي از مسائل دزدي هاي فراواني بوده است که يهوديان ازآثار باستاني ايران داشته اند. در اين باره به نامه اي که اردشير زاهدي به وزير فرهنگ و هنر وقت نوشته جالب توجه است: در مورد نحوه خروج اين اشياء از ايران اطلاعي در دست نيست ولي مرتبا در چمدان هاي يهودياني که به اسرائيل مي روند اشياي عتيقه ايراني به خصوص نسخ خطي کتب مختلف مخفي شده و بدون جلوگيري پليس وارد اسرائيل مي شود.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

منابع مشابه بیشتر ...

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

محمدعلی موحد

این کتاب مجموعه ای است از مقالات و خطابات محمدعلی موحد از اوایل دهه ی 1330 تا دهه ی 1390 که حائز صبغ