۲۷۴۱
۹۹۶
۱۳۹۷/۸/۱۶
در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)

در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)

پدیدآور: آرش اکبری مفاخر ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخهشابک: 978-600-5942-77-4تعداد صفحات: ۶۰۱ص

خلاصه

آنچه پیش رو دارید بیست گفتار درباره ادب حماسی در ایران باختری و نخستین و مستندترین منبع پژوهش در این زمینه است. در این مجموعه، ادب حماسی ایران به دو شاخه شرقی به زبان فارسی و شاخه غربی به زبان گورانی تقسیم شده است. هسته اصلی مقالات نقد و بررسی حماسه های گورانی بر پایه دستنویس های موجود همراه با طرح مباحث اساطیری و زبان شناسی است.

معرفی کتاب

حماسه اصطلاحی است برای انواع داستان های رزمی و پهلوانی. این اصطلاح مجموعه ای از نوشته ها و سروده ها را در بر دارد و هسته مرکزی آن ملیت مردمی را تشکیل می دهد که در یک محدوده جغرافیایی و با ویژگی های مشترک زندگی می کنند. بارزترین نمود این همبستگی در حماسه دفاع از مرزهای جغرافیایی در برابر تجاوزات بیگانگان است. آثاری که در طول تاریخ در میان ملت ها با این رویکرد به وجود آمده است، حماسه نامیده می شود. این نوع ادبی، ادب حماسی و مطالعه آن به عنوان رشته ای دانشگاهی تعریف شده است. ادب حماسی بازتابی از فرهنگ و جهان بینی یک انسان و یک ملت است که در آن ساختارهای اجتماعی، روابط بشری، روابط سیاسی، چگونگی شکل گیری نهادهای اجتماعی، پیشرفت از بدویت به مدنیت، بنیادها و چهارچوب های شهریاری، پهلوانی و ...تصویر شده است. این گونه است که ادبیات حماسی بخش های بسیار بزرگی از زندگی یک ملت را در بر می گیرد و رابطه ی تنگاتنگی با فرهنگ، اساطیر، باورها، اعتقادات و تاریخ یک ملت دارد. ادبیات حماسی به عنوان گسترده ترین و فراگیرترین نوع ادبی ایران زمین نقشی بسیار مهم در روند تاریخی و هویت ملی ایرانیان داشته و دارد. نقش محوری ادبیات حماسی در ایجاد اتحاد، همدلی و یکپارچگی ملی و تأثیرگذاری آن بر انواع ادبی دیگر انکارناپذیر است. اگرچه ادبیات حماسی ایران - با رویکرد ایران فرهنگی گذشته و ایران سیاسی امروز - بیشتر با محوریت زبان فارسی و شاهنامه شناخته می شود، اما گستره آن بسیار فراتر است، تا آنجا که می توان شاهنامه و آثار حماسی فراسی را تنها بخشی از ادبیات حماسی ایران و بخش های دیگر ار متعلق به زبان ها و گویش های ایرانی دانست که حتی در مواردی دارای عناصری کهن تر از شاهنامه اند و رویکردهای ویژه خود را دارند. آثار حماسی منحصر به فرد غرب ایران به زبان گورانی روشن بر این مدعاست.

این مجموعه در بردارنده بیست مقاله است که در حوزه حماسه پژوهی با محوریت ادبیات حماسی غرب ایران به زبان گورانی در فاصله سال های 1396-1386 در مجلات پژوهش داخل و خارج ایران به چاپ رسیده است. اگرچه بنیاد اصلی مقالات رویکرد حماسی دارد، اما در برخی از آن ها توجه ویژه ای به آموزه های اساطیری غرب ایران و مباحث زبان شناسی و واژگان زبان گورانی شده است. ساختار کلی مقالات شامل: مقدمه، متن، دریافت، یادداشت ها و منابع است. نظم و چینش مقالات بر پایه ارتباط محتوایی است، به گونه ای که مقالاتی با موضوعات نزدیک به هم پیاپی آمده اند.

هدف از چاپ این مجموعه مقالات بیش از هرچیز گردآوری مقالات پراکنده نگارنده در حوزه ادبیات حماسی ایران باختری است که به طور یکپارچه و منسجم در اختیار خوانندگان و پژوهشگران ادبیات حماسی، اسطوره شناسی و همچنین زبان و ادبیات غرب ایران قرار بگیرد، بدان امید که نکته ای تازه و راهگشا در این مقالات وجود داشته باشد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای