۳۷۸۶
۱۲۶۳
۱۳۹۷/۸/۳۰
در سودای نظام داد؛ جهان شناسی ایرانی و اندیشه ی سیاسی

در سودای نظام داد؛ جهان شناسی ایرانی و اندیشه ی سیاسی

پدیدآور: کمال پولادی ناشر: نشر مرکزتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 978-964-213-394-9تعداد صفحات: ۲۱۰ص

خلاصه

این نوشته تحول جهان شناسی و اندیشه ی سیاسی در ایران را با منطق پویش درونی خود اندیشه دنبال کرده است. پیدایش درک خاصی از سیاست و گرایش خاص در اندیشه ی سیاسی که در نتیجه ی سیر در متافیزیک ایرانی بوجود می آید موضوع جستجوی این پژوهش است. در میان کتاب های چندی که درباره ی اندیشه ی سیاسی در ایران نوشته شده این کتاب هم از نظر اختصاص دادن بیشتر مباحثش به اندیشه ی سیاسی در ایران باستان و هم به دلیل اینکه منبع مهمی در رابطه با متافیزیک ایرانی با اندیشه ی سیاسی است قابل تأمل شناخته شده است.

معرفی کتاب

در ایران، چه در دوره ی باستان و چه در دوره ی اسلامی، دو مفهوم اشه و فره به عنوان نخستین مفاهیم برآمده از متافیزیک کیهان شناختی (مفهوم نخست در بخش متقدم تر و مفهوم دوم در بخش متأخرتر رشد متافیزیک) در قالب هایی نو و به مثابه ی ایده ی مرکزی منظومه های فلسفی، حکمی و کلامی حضوری پایدار و پویا داشته اند. اشه در مفاهیم دینا (دین) و عقل کلی، و فره در مفاهیم نور و جوهر حرکت جهان مایه ی جریان های اصلی فلسفه، حکمت، کلام و عرفان نظری را ساخته اند. چنین سیری در متافیزیک ایرانی درک خاصی از سیاست و گرایش خاصی را در اندیشه ی سیاسی پدید آورده است که در این نوشته موضوع جستجوست.

با توجه به کتاب های چندی که درباره ی اندیشه ی سیاسی در ایران نوشته شده، این کتاب دو منظور را در این حوزه دنبال کرده است. نخست آن که مباحث بیشتری را به اندیشه ی سیاسی در ایران باستان، حیطه ای که هنوز کار قابل توجهی در آن صورت نگرفته است،اختصاص دهد. دیگر آن که منبعی باشد در دوره ی تحصیلات تکمیلی که در آن بر رابطه ی متافیزیک ایرانی با اندیشه ی سیاسی تأمل شده است. بنابراین این نوشته تحول جهان شناسی و اندیشه ی سیاسی در ایران را با منطق پویش درونی خود اندیشه دنبال کرده است.

فهرست فصل ها:

فصل اول: سرچشمه های جهان شناسی ایران

1- کیهان شناسی و منابع آن

2- وجه مضمونی جهان شنای ایران

3- وجه صوری - ساختاری نظام جهان شناسی ایرانی

فصل دوم:

1- نظام آفرینش و نظام داد

2- فروغ کیهانی و نظام دادورزی

3- زمامدار به مثابه ی نقطه ی پیوند نظم و عدل

فصل سوم: در مسیر گذار از دوگانه باوری به یگانه باوری

فصل چهار: منابع و مبانی جهان شناسی در گذر به ایران میانه

فصل پنجم: نظام داد در پرتو سودای پیوند عقل و وحی

1- پیوند فلسفه و دیانت

2- دولت نیکوکاران

3- نظام معقول جهان به مثابه ی الگوی نظام داد

فصل ششم: پیوند عقل و کشف و آرمان عدل

فصل هفتم: آرمان عدل و ادغام عقل و شرع

فصل هشتم: مرور و جمع بندی

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف