۳۳۶۱
۰
۱۳۸۴/۹/۲۷
مفاسد خاندان پهلوي

مفاسد خاندان پهلوي

پدیدآور: شهلا بختياري

معرفی کتاب

گرچه فساد مالي و اخلاقي خاندان پهلوي به خصوص پهلوي دوم بر آشنايان با تاريخ اين دوره پوشيده نيست، توصيف چند و چون آن با ارائه اسناد و مدارک به پژوهش هاي علمي و تحقيقي نياز دارد تا در پرتو آن بتوان نتايج زيانبار اين فساد و سوءاستفاده هاي مالي و اخلاقي را در جامعه و فرهنگ ايران تبيين و تحليل کند. به اين منظور، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، اين کار مهم را در ابعاد گوناگون مالي و اخلاقي خاندان پهلوي چون زمين خواري، فرار از پرداخت ماليات، انحصار اقتصادي، فساد اخلاقي، قمار، مصرف و قاچاق مواد مخدر، شراب خواري، تجملات، هزينه هاي هدايا و جشن ها و مهماني ها و سفرهاي تفريحي، به انجام رساند.
پر واضح است که اسناد ساواک نمي تواند گوياي همه ابعاد فساد مالي و اخلاقي خاندان پهلوي باشد و به احتمال قوي ساواک نيز محدوديت هايي براي انعکاس همه موارد مربوط به اين امر داشته است. با اين حال، از لابه لاي همين اسناد نيز به خوبي مي توان به عمق فساد در دربار، دستگاه و خاندان پهلوي پي برد. آمار و ارقامي که از لابه لاي اين اسناد در مورد سوءاستفاده هاي خاندان پهلوي از بيت المال وجود دارد، در زمان کنوني و به رغم گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي، ارقامي سرسام آور به حساب مي آيد و براي درک عميق خيانت خاندان پهلوي به کشور بايد اين هزينه ها را در زمان خود ملاحظه و بررسي کرد.

عناوين فصول کتاب مفاسد خاندان پهلوي:
بخش اول:
1- مفاسد مالي
زمين خواري؛ ميراث پهلوي ها، انحصارهاي مالي، بنياد پهلوي، برادران و خواهران شاه، محمد رضا و مبارزه با فساد مالي، انتقال ثروت به خارج، معافيت از ماليات و حقوق گمرکي، رشوه؛ شيوه مرسوم،

2- مفاسد اخلاقي
فساد اخلاقي، قمار، مصرف و قاچاق مواد مخدر، شراب خواري

3- ريخت و پاش ها
هدايا، تجملات، کاخ و قصر، هزينه هاي شخصي، جشن ها و ميهماني ها، جشن هاي دو هزار و پانصد ساله، سفرهاي تفريحي و رسمي

نتيجه
گاهشمار

بخش دوم: اسناد و تصاوير مربوطه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

منابع مشابه بیشتر ...

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

محمدعلی موحد

این کتاب مجموعه ای است از مقالات و خطابات محمدعلی موحد از اوایل دهه ی 1330 تا دهه ی 1390 که حائز صبغ