۳۱۴۵
۱۳۵۳
۱۳۹۸/۳/۲۰
تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

پدیدآور: نویسندگان ناشر: دانشگاه تهرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰نسخهشابک: 8-9403-03-964-978

خلاصه

کتاب حاضر که به مناسبت سالگرد هفتادمین سال تأسیس دانشگاه در قالب یک طرح پژوهشی جامع، تحت عنوان دانشگاه تهران به انجام رسیده است، در پی ارائه ی کارنامه ی مستند این دانشگاه بدانگونه که بوده است، سعی در به تصویر کشیدن زحمات و تلاش هایی دارد که هزاران استاد و دانشجو و مدیران و کارکنان آن در طول 70 سال گذشته در آن سهمی داشته اند. اطلاعات مستند این کتاب می تواند پایه و مبنای محکمی در تحلیل های مربوط به سیر تحولات دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه ی آموزش عالی و ایجاد سایر دانشگاه های کشور و عملکرد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد.

معرفی کتاب

اندیشه ی ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیری دیگر دانشگاه، نخستین بار با تأسیس دارالفنون در سال 1230 خورشیدی به همت میرزا تقی خان امیر کبیر تحقق یافت. دارالفنون گرچه توسع یافت، اما تجربه ی مغتنمی پیش روی کسانی که آرزوی آشنایی ایرانیان با دانش های جدید و پیشرفت های اروپائیان در صنعت، اقتصاد، سیاست، بهداشت و کشاورزی قرار داد. با عطف به این تجربه لایحه ی تأسیس دانشگاه تهران تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این لایحه در هشتم خرداد 1313 از تصویب مجلس شورا گذشت و در 25 اسفند همان سال دانشگاه تهران رسما افتتاح گردید. تأسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن شده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن جدید، مبدل کرده است. در میان نهادهای علمی - فرهنگی - آموزشی متعدد کشور، دانشگاه تهران بی تردید از جایگاهی یگانه و ممتاز و اعتباری والا برخوردار است. این اعتبار و منزلت به علت ویژگی های دانشگاه و نیز تعامل گسترده و پیوسته ی آن با جامعه و ارکان اثر گذار بر آن رو به افزایش دارد.

از تأسیس دانشگاه تهران بیش از هفتاد یا هشتاد سال می گذرد، مروری بر کارنامه این کهن ترین نهاد نوین آموزشی در ایران، نشان می دهد که این مرکز سترگ علمی در طول تاریخ پرافتخار خود نقش و سهم بزرگی در توسعه ی همه جانبه ی کشور ایفا نموده است. نگاهی به آمار صدها هزار نفری دانش آموختگاه دانشگاه که از استعدادهای درخشان کشور بوده و پس از فراغت از تحصیل نیز هرکدام مصدر کاری و مبدا تحولی در تاریخ معاصر ایران بوده اند، گواه این مدعاست. تاکنون نخبه ترین استعدادهای کشور توانسته اند در رقابتی سراسری به دانشگاه راه یابند. اینان در پی آشنایی با دستاوردهای دانش نوین بشری و با تکیه بر هوشمندی و خلاقیت خویش در کار گشودن راه های تازه و چشم اندازهای امیدآفرین برای هم میهنان خود بوده اند و همچنان در راه پیشرفت روز افزون کشور در عرصه های فنی، تجربی، اقتصادی، اجتماعی و ... می کوشند. دانشگاه با تکیه بر این سرمایه های عظیم فکری، در طول حیات پی ثمر خود با تربیت افراد متخصص و با انجام طرح های پژوهشی و پروژه های مختلف علمی و با تقویت مبانی و بنیه های علمی سازمان های اداری و اجرای کشور، گام های بلندی در راه سربلندی و توسعه ی علمی و پژوهشی ایران برداشته است. نام دانشگاه تهران برای همه ی ما چیزی بیش از یک دانشگاه است. این نام برای اقشار مختلف ملت ما یادآور خاطره های عمیق و برجان نشسته است. این دانشگاه از سبقه ی علمی کشور و تلاش هزاران استاد و دانشجویان نشان دارد که به شوق ساختن آینده ای بهتر برای کشور، دانشگاه را از لطف وجود خود بهره مند کرده و به محیط آن جلوه ای خاص بخشیده اند. تأثیر دانشگاه تهران در جریان های علمی کشور، تولید علم، تربیت نسل آگاه و تحصیل کرده ی جامعه و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، انکار ناپذیر است. در این دانشگاه، نام استادان پرآوازه ای می درخشد که در تاریخ ایران، در شمار افتخارات کشور باقی خواهد ماند. استادانی که آوازه ی آنان حتی از مرزهای کشور فراتر رفته و عرصه ی بین المللی علم و تحقیق را به تحسین آنان واداشته است. از سویی دیگر دانشگاه تهران نامی آشنا در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. دانشگاهیان آگاه، سرشار از شور جوانی و شوق بیدارگری و اصلاح طلبی، با درک مسئولیت تاریخی خود هم در آگاه کردن آحاد مردم سعی بلیغ کرده و هم در مسیر حرکت های اجتماعی و سیاسی جامه پیشتازانه گام برداشته اند، لذا بسیاری از تحولات دهه های اخیر کشور مستقیم یا غیر مستقیم با نام این دانشگاه پیوند خورده است. پیشتازی دانشگاهیان دانشگاه تهران در مبارزات انقلاب اسلامی، پرچمداری در دوران هشت سال دفاع مقدس، عرصه های سازندگی و حضور فهیمانه ی استادان و دانشجویان در صحنه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، از جمله ارزش هایی است که بر قدر، مرتبه و جایگاه این دانشگاه به عنوان یک کانون جامع علم و فرهنگ و سیاست می افزاید.

پدیده ها از تاریخ و گذشته ی خویش متأثرند. کاستی و نارسایی، توانایی و نیرومندی، تلخ و شیرین و خوب و بد هر پدیده در هر لحظه برآیند سرنوشت آن در پویش تاریخی خود است. آموزش عالی نیز از این قاعده بیرون نیست. اکنون آموزش عالی کشور در نقطه ی فعلی قرار گرفته و از سطح توسعه ی آن تعبیرهای مختلف می شود. بخش مهمی از وضعیت آن را تاریخ دانشگاه تهران رقم زده است. متاسفانه درباره ی تاریخ تحولات دانشگاه اطلاعات و منابع اندک است و تحلیل روندهای آن نیز عموما با دیدگاه های خاص انجام شده است. کتاب حاضر که به مناسبت سالگرد هفتادمین سال تأسیس دانشگاه در قالب یک طرح پژوهشی جامع، تحت عنوان تاریخ دانشگاه تهراه به انجام رسیده است، در پی ارائه ی کارنامه ی مستند این دانشگاه بدانگونه که بوده است، سعی در به تصویر کشیدن زحمات و تلاش هایی دارد که هزاران استاد و دانشجو و مدیران و کارکنان آن در طول 70 سال گذشته در آن سهمی داشته اند. اطلاعات مستند این کتاب می تواند پایه و مبنای محکمی در تحلیل های مربوط به سیر تحولات دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه ی آموزش عالی و ایجاد سایر دانشگاه های کشور و عملکرد های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد.

فهرست عناوین اصلی جلد اول کتاب:

بخش نخست: زمینه ها و ریشه های تاریخی تأسیس دانشگاه تهران

- دارالفنون شالوده ی مدارس عالی ایران معاصر

بخش دوم: پیش زمینه های تأسیس دانشگاه تهران در عصر مظفری و دوره ی مشروطه

فصل اول: از انجمن معارف تا قانون اساسی معارف

فصل دوم: مدارس عالی زیرساخت دانشکده های اولیه ی دانشگاه تهران در عصر مشروطه

بخش سوم: از قانون تأسیس تا افتتاح شورای دانشگاه

فصل اول: نخستین برنامه ریزی ها برای تأسیس دانشگاه تهران

فصل دوم: افتتاح دانشگاه و تأسیس دانشکده های ششگانه

بخش چهارم: نخستین گام ها برای برنامه ریزی و ایجاد سازمان اداری و آموزشی دانشگاه

فصل اول: تشکیل شورای دانشگاه و نخستین اقدامات و برنامه ها

فصل دوم: شورای دانشگاه و تلاش برای تدوین مقررات تأمین اساتید دانشگاه

فصل سوم: عناوین مهم ترین آیین نامه ها، مصوبات و دستور العمل های شورای دانشگاه

فصل چهارم: ضوابط پذیرش دانشجو، شرایط دریافت دانشنامه و اعطای مدال

بخش پنجم: بودجه، اموال و اولین منابع مالی و حقوق اساتید دانشگاه در دوره ی اول

فصل اول: بودجه، اموال و اولین منابع مالی دانشگه در دوره ی اول

فصل دوم: نگاهی به حقوق نخستین اساتید دانشگاه

بخش ششم: ساختمان ها، املاک و موقوفات دانشگاه تهران

فصل اول: نخستین ساختمان های دانشگاه در دوره ی اول

فصل دوم:  موقوفات دانشگاه

بخش هفتم: کتابخانه ها و انتشارات دانشگاه تهران

فصل اول: کتابخانه های دانشگه در دوره ی اول فعالیت دانشگاه تهران

فصل دوم: پیش زمینه های تاریخی ایجاد چاپخانه ی دانشگاه و شکل گیری دایره ی انتشارات

بخش هشتم: دانشگاه تهران و روابط بین المللی

بخش نهم: تاریخ تفصیلی دانشسرای عالی و ادبیات در دوره ی اول تاریخ دانشگاه

بخش دهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی علوم معقول و منقول در دوره ی اول تاریخ دانشگاه

بخش یازدهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی طب در دوره ی اول تاریخ دانشگاه

بخش دوازدهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی حقوق علوم سیاسی و اقتصادی در دوره ی اول تاریخی دانشگاه

بخش سیزدهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی علوم در دروه ی اول تاریخ دانشگاه

بخش چهاردهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی فنی در دوره ی اول تاریخ دانشگاه

بخش پانزدهم: تاریخ تفصیلی دانشکده ی کشاورزی

بخش شانزدهم: تاریخ دانشکده ی دامپزشکی

بخش هفدهم: تاریخچه ی تفصیلی دانشکده ی هنرهای زیبا

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

ایران در آتش: از حملۀ بلشویک ها به انزلی تا عهدنامۀ 1921 ایران و شوروی (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها)

ایران در آتش: از حملۀ بلشویک ها به انزلی تا عهدنامۀ 1921 ایران و شوروی (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها)

نویسندگان

اسنادی که در این مجموعه ارائه می شود، اسناد و گزارش هایی است دربارۀ یکی از مهم ترین و پرمخاطره ترین

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

نویسندگان

معماری خانقاه از مواضع ابهام در تاریخ معماری ایران است؛ چننان که گویی بخشی از حافظه ی معماری ما محو