۲۲۸۸
۰
۱۳۸۴/۱۰/۵
الوهابيون و العراق

الوهابيون و العراق

پدیدآور: رسول محمد رسول

معرفی کتاب

ماجراهاي اخير عراق که در ادامه احياي حرکت افراطي وهابي گري از نوع شورشي و مسلحانه آن بود، سبب شد تا نويسنده اين کتاب به اين انديشه بيفتند تا مروري بر جنايت هاي وهابيان در دوره اول حکومتشان در نجد و تأثيرشان در عراق داشته باشد. وي در مقدمه تصريح کرده است که ماجراهاي کشت و کشتارهاي اخير در عراق که به اسم اسلام سني وهابي القاعده اي انجام مي شود او را به يک مرور تاريخي واداشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قسم اول کتاب چند فصل است.

فصل اول کتاب با عنوان الشيخ و الامير نگاهي است به تأسيس وهابيت و اتحاد ميان سعودي ها با محمد بن وهاب و تاريخچه آن و اين که چگونه دشمني با شيعه که در عراق قدرت و قوت داشت در حاق اين مذهب شکل گرفت.

فصل دوم در باره در باره وضعيت وهابيان بعد از مرگ محمد بن عبدالوهاب و حملات آنان به عراق و کشتاري است که در عراق به راه انداختند.

نفوذ ادبيات وهابي در ميان برخي از نويسندگان سني عراق از جمله آلوسي ها در قسم دوم کتاب مورد بحث قرار گرفته است. اين وهابيت همچنين در خاندان سويدي ها نفوذي جدي داشه است. محمد بهجه الاثري از شاگردان آلوسي از محورهاي ديگر تفکر وهابيت در عراق بوده است. در فصول بعدي افرادي ديگري از اين نحله و ديدگاه هاي آنان نسبت به وهابيت مورد بحث قرار گرفته و در ادامه از ديدگاه هاي کاشف الغطاء و بلاغي در مواجه با افکار وهابي در عراق سخن به ميان آمده است. در واقع قسم دوم کتاب تأثير افکار وهابيت در عراق و تعاملي است که ميان انديشه هاي وهابي از يک سو با انديشه هاي سني و شيعي از سوي ديگر داشته است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب