۱۸۹۴
۰
۱۳۸۴/۱۰/۵
الوهابيون و العراق

الوهابيون و العراق

پدیدآور: رسول محمد رسول

معرفی کتاب

ماجراهاي اخير عراق که در ادامه احياي حرکت افراطي وهابي گري از نوع شورشي و مسلحانه آن بود، سبب شد تا نويسنده اين کتاب به اين انديشه بيفتند تا مروري بر جنايت هاي وهابيان در دوره اول حکومتشان در نجد و تأثيرشان در عراق داشته باشد. وي در مقدمه تصريح کرده است که ماجراهاي کشت و کشتارهاي اخير در عراق که به اسم اسلام سني وهابي القاعده اي انجام مي شود او را به يک مرور تاريخي واداشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قسم اول کتاب چند فصل است.

فصل اول کتاب با عنوان الشيخ و الامير نگاهي است به تأسيس وهابيت و اتحاد ميان سعودي ها با محمد بن وهاب و تاريخچه آن و اين که چگونه دشمني با شيعه که در عراق قدرت و قوت داشت در حاق اين مذهب شکل گرفت.

فصل دوم در باره در باره وضعيت وهابيان بعد از مرگ محمد بن عبدالوهاب و حملات آنان به عراق و کشتاري است که در عراق به راه انداختند.

نفوذ ادبيات وهابي در ميان برخي از نويسندگان سني عراق از جمله آلوسي ها در قسم دوم کتاب مورد بحث قرار گرفته است. اين وهابيت همچنين در خاندان سويدي ها نفوذي جدي داشه است. محمد بهجه الاثري از شاگردان آلوسي از محورهاي ديگر تفکر وهابيت در عراق بوده است. در فصول بعدي افرادي ديگري از اين نحله و ديدگاه هاي آنان نسبت به وهابيت مورد بحث قرار گرفته و در ادامه از ديدگاه هاي کاشف الغطاء و بلاغي در مواجه با افکار وهابي در عراق سخن به ميان آمده است. در واقع قسم دوم کتاب تأثير افکار وهابيت در عراق و تعاملي است که ميان انديشه هاي وهابي از يک سو با انديشه هاي سني و شيعي از سوي ديگر داشته است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

منابع مشابه بیشتر ...

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

محمدعلی موحد

این کتاب مجموعه ای است از مقالات و خطابات محمدعلی موحد از اوایل دهه ی 1330 تا دهه ی 1390 که حائز صبغ