۱۷۲۷
۵۸۱
۱۳۹۸/۸/۱۲
دانیال نبی در اسلام و یهود

دانیال نبی در اسلام و یهود

پدیدآور: محمد منابی ناشر: اندیشه احسانتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 3-67-6026-622-978تعداد صفحات: ۲۱۰ص

خلاصه

این کتاب، نخستین اثر مستقل به زبان فارسی در حوزه ادیان تطبیقی است که بر پایه کهن ترین و معتبرترین منابع غربی - شرقی و یهودی - اسلامی به واکاوی جایگاه دانیال نبی از منظر دو دین بزرگ ابراهیمی یعنی اسلام و یهودیت و همچنین به فراز و نشیب مراحل زندگانی ایشان می پردازد. در این پژوهش تلاشی آکادمیک جهت زدودن نارسایی های تاریخی درباره این شخصیت بزرگوار ارائه شده است.

معرفی کتاب

این کتاب، نخستین اثر مستقل به زبان فارسی در حوزه ادیان تطبیقی است که بر پایه کهن ترین و معتبرترین منابع غربی - شرقی و یهودی - اسلامی به واکاوی جایگاه دانیال نبی از منظر دو دین بزرگ ابراهیمی یعنی اسلام و یهودیت و همچنین به فراز و نشیب مراحل زندگانی ایشان می پردازد. هرچند که دانیال نبی یکی از شخصیت های برجسته بنی اسرائیل به شمار می روند، اما مطالعات دقیق در مورد شخصیت ایشان در دست محققان وجود ندارد. اما از آنجا که در روایات کتاب مقدس و کتب تواریخ اسلامی معلوم است، دانیال نبی پس از سقوط بابل در سال 539 ق. م به دست یکی از پادشاهان پارسی، به شهر شوش، راه می یابند و پس از فوت در آنجا دفن می شوند و تاکنون این شهر با وجود مقبره زیبای ایشان، مقصد هزاران یهودی و حتی مسلمانان شده است؛ چراکه از زمان فتح ایران به دست مسلمانان در سال 16 هجری تاکنون، علی رغم اختلاف محققان در مورد مکان دفن و آرامگاه دانیال نبی، نزد مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که در قرآن کریم نامی از حضرت دانیال نیامده، در سنت اسلامی شخصیت وی کم تر شناخته شده است. در واقع حتی در دین یهود نیز تصویر روشنی از حضرت دانیال وجود ندارد و زمان حیات این نبی را به دوره های مختلف نسبت می دهند. از سوی دیگر در ایران و در شهر شوش مقبره ای به وی منسوب است که البته درباره این نسبت نیز شک و تردید فراوان وجود دارد. از این رو، پژوهش و تحقیق درباره این شخصیت ضروری به نظر می رسد و این کتاب شاید بتواند بخشی از این ابهامات را روشن کند. دانیال نبی در کتاب مقدس به عنوان یکی از پیامبران برجسته بنی اسرائیل نام برده می شود و در بخش عهد عتیق کتاب مقدس یهودیان کتابی به نام کتاب دانیال وجود دارد. کتاب دانیال در واقع به دوازده فصل تقسیم بندی شده است، شش فصل اول آن به حوادث زندگی ایشان و خواب هایی که تعبیر می کند اختصاص دارند و قسمت دیگر آن که از فصل هفتم شروع و تا بخش دوازدهم ادامه می یابد، به خواب ها و رؤیاهای دانیال نبی پرداخته شده است. در این کتاب بررسی شده است که چگونه دانیال نبی در دربار به موقعیت حساسی دست یافته و چگونه با قضاوت های خود و تعبیر پیشامدها، صاحب تأثیری در دربار شده است. در میان عامه مسلمانان، این شخص بزرگوار را به عنوان چهره محبوب معرفی کرده اند. در بیشتر کتب تواریخ اسلام ایشان به صورت متفاوتی معرفی شده و در میان کتب غربی به خصوص در آثار خاورشناسان و دایرة المعارف ها نیز فراوان درباره ی ایشان مطالبی مطرح شده است. در این کتاب همچنین به توصیف زندگانی حضرت دانیال نبی در قبل و پس از اسارت بابلی، روایت ماجرای چگونگی سرنگونی پادشاهی یهودیت درمیان پیشگویی ها، انبیاء قبل از دانیال نبی و آن دسته از منابع تاریخی که درباره واقعه تاریخی اسارت بابلی به دست حکومت بابل سخن آمده پرداخته شد و همچنین روایت داستان دانیال نبی و سه رفیق ایشان در کاخ سلطنتی و همچنین پیشگویی ها و رؤیاهای تعبیر شده توسط وی، فرشته و داستان زندانی و به چاه افکندن ایشان چه در حکومت بابلی و چه در میان حکومت هخامنشی و تأثیر بسزای ایشان در هنگام رهایی از اسارت و قبل از آن، همین طور چگونگی رسیدن ایشان به مقامی عالی در دربار بابلی و هخامنشی، و آراء و احوال ایشان با استناد به منابع یهودی و اسلامی پرداخته خواهد شد.

این نوشتار شامل سه فصل است:

فصل اول: امپراتوری بابل، اسارت یهودیان و تقسیم بندی پیامبران در عهد عتیق

فصل دوم: دانیال نبی از نگاه یهودیت

فصل سوم: جایگاه دانیال نبی در اسلام

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل