۲۲۶۵
۰
۱۳۹۸/۹/۴
تجدد رمانتیک و علوم شاهی

تجدد رمانتیک و علوم شاهی

پدیدآور: رضا نجف زاده ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانشابک: 8-99-8905-600-978تعداد صفحات: ۴۰۲

خلاصه

موضوع اصلی این کتاب بررسی ساز و کارها و چگونگی عملکرد قدرت در قالب پاره‌های عمده‌ای از نهادهای اصلی دانایی رسمی در دوره پهلوی‌هاست.

معرفی کتاب

موضوع اصلی این کتاب بررسی ساز و کارها و چگونگی عملکرد قدرت در قالب پاره‌های عمده‌ای از نهادهای اصلی دانایی رسمی در دوره پهلوی‌هاست. شناخت تاریخ مدرنیته ایرانی و سرگذشت سیاست‌گذاری‌های رسمی متجددانه، بدون توجه به بنیان‌های معرفت‌شناختی ایدئولوژی‌های توسعه و تجدد و ترقی ابتر خواهد بود. پژوهش حاضر در صدد نور تاباندن بر سویه‌های معرفت‌شناختی کمتر شناخته شده ایدئولوژی تاریخ‌باورانه تجدد بومی دروان پهلوی‌هاست.

این کتاب به بررسی رابطه دانش و قدرت در دوره پهلوی‌ها می‌پردازد و به در این رابطه مسئله دانایی، دانش و مؤسسات تولید دانایی را مورد مطالعه قرار داده است. به عبارتی، وی از نگاه فوکویی این رابطه را بررسی می‌کند.

مؤلف در مقدمه به بررسی زیست قدرت، رژیم دانایی و مسئله ایران پرداخته و سپس با نمونه سازمان پرورش افکار سراغ حکومت‌مندی، فضا و سوژه‌شدن می‌رود. یکی دیگر از مسائل مهم دوره پهلوی، زبان رسمی بود که بسیار مورد توجه حاکمیت و خیلی از محققین بود. بحث بعدی کتاب درباره اصحاب فرهنگستان، سیاست زبان و امر ملی است. در همین راستا یکی دیگر از مسائل مهم دوره پهلوی در نظام دانش‌افزایی و دانایی، ایران‌شناسی و تحقیقات ایرانی بود که بسیار بر آن تأکید می‌شد. به همین دلیل، کتاب در بخش دیگری به سیاست ایران‌شناسی و تحقیقات ایرانی پرداخته و نقش قدرت را بررسی می‌کند.

در همه این موارد، دربار به عنوان پشتوانه و حامی این مسائل نقش مهمی داشت. به همین دلیل دربار برای ایفای نقش خود به ایجاد نهادهایی جهت این کار پرداخت. بنیاد پهلوی، شورای فرهنگی سلطنتی ایران و ... از این نمونه‌ها بود.

بنیاد فرهنگ ایران و پژوهشکده فرهنگ ایران از دیگر نهادهای فرهنگی بودند که نقش تولید دانش در همان راستا را داشتند.

در کل، این کتاب به بررسی رابطه قدرت حاکمه و دانش و تولیدات فرهنگی می‌پردازد و سعی می‌کند از بین سطور تاریخی، با ذکر شواهد و مستندات، این رابطه را روشن کند.

فهرست مطالب کتاب:

دیباچه پژوهشکده

سپاسگزاری

مقدمه: زیست ـ قدرت، رژیم دانایی و مسئله ایران

حکومت‌مندی، فضا و سوژه شدن: سازمان پرورش افکار

اصحاب فرهنگستان: سیاست زبان و امر ملی

سیاست ایران‌شناسی و تحقیقات ایرانی: از هزاره فردوسی تا هزاره شیخ طوسی و خرده‌سیاست‌های اسلام‌شناسی

دربار به مثابه یک نهاد دانایی: بنیاد پهلوی، شورای فرهنگی سلطنتی ایران و حکمرانی خانواده

بنیاد فرهنگ ایران و پژوهشکده فرهنگ ایران

کتابخانه ملی پهلوی: بایگانی ملی یا تمهید ایدئولوژی شاهی

تاریخ نمایشی: قدرت و نیروی خیال

از متن‌های فاخر تا متن‌های جلدسفید

تصاویر و ضمایم

فهرست منابع

پی‌نوشت‌ها

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش

منابع مشابه

قصه های مسعودیه؛ تهران در آیینه یک عمارت

قصه های مسعودیه؛ تهران در آیینه یک عمارت

بهنام ابوترابیان

عمارت مسعودیه تهران، چون کتابی پرنقش و نگار است که در میان برگ هایش از دوران گوناگون یادگارها جاداده