۱۹۹۵
۰
۱۳۸۴/۱۰/۵
صحيفه الارشاد

صحيفه الارشاد

پدیدآور: ملا محمد مومن کرماني مصحح: باستاني پاريزي

معرفی کتاب

متون مربوط به اواخر صفويه از اين جهت که مي تواند حاوي مطالبي در باره علت سقوط اين نظام حکومتي باشد ارزشمند است. کتاب صحيفه الارشاد از اين جمله آثار است که به قلم ملامحمد مومن کرماني نوشته شده و اينک با تصحيح آقاي باستاني منتشر شده است. کتاب شامل وقايع دوره اخير صفوي و بخشي از دوره افشارها ست و اصولا نويسنده آن را به درخواست شاهرخ خان افشار از افشارهاي کرمان نوشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آقاي باستاني  در اين زمينه کتاب تذکره صفويه کرمان را نيز پيش از اين منتشر کرده بود.

مصحح در مقدمه مفصل خود نه تنها از اين کتاب و نسخه آن بلکه از افشارهاي کرمان به تفصيل سخن گفته است. مقدمه که تا ص 201 ادامه دارد در واقع تاريخ افشارهاي کرمان تا دوره اخير يعني نهضت ملي شدن صنعت نفت است. متن کتاب از ص 203 ادامه دارد. صحيفه الارشاد پس از يک مقدمه وقايع را از سال 1105 يعني آخرين سال سلطنت شاه سليمان آغاز کرده و به صورت سال به سال تا 1129 و اندکي بعد از آن ادامه داده است.

يک فهرست بلند نام ياب هم در پايان کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

منابع مشابه بیشتر ...

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

محمدعلی موحد

این کتاب مجموعه ای است از مقالات و خطابات محمدعلی موحد از اوایل دهه ی 1330 تا دهه ی 1390 که حائز صبغ