۲۳۹۱
۰
۱۳۸۴/۱۰/۵
صحيفه الارشاد

صحيفه الارشاد

پدیدآور: ملا محمد مومن کرماني مصحح: باستاني پاريزي

معرفی کتاب

متون مربوط به اواخر صفويه از اين جهت که مي تواند حاوي مطالبي در باره علت سقوط اين نظام حکومتي باشد ارزشمند است. کتاب صحيفه الارشاد از اين جمله آثار است که به قلم ملامحمد مومن کرماني نوشته شده و اينک با تصحيح آقاي باستاني منتشر شده است. کتاب شامل وقايع دوره اخير صفوي و بخشي از دوره افشارها ست و اصولا نويسنده آن را به درخواست شاهرخ خان افشار از افشارهاي کرمان نوشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آقاي باستاني  در اين زمينه کتاب تذکره صفويه کرمان را نيز پيش از اين منتشر کرده بود.

مصحح در مقدمه مفصل خود نه تنها از اين کتاب و نسخه آن بلکه از افشارهاي کرمان به تفصيل سخن گفته است. مقدمه که تا ص 201 ادامه دارد در واقع تاريخ افشارهاي کرمان تا دوره اخير يعني نهضت ملي شدن صنعت نفت است. متن کتاب از ص 203 ادامه دارد. صحيفه الارشاد پس از يک مقدمه وقايع را از سال 1105 يعني آخرين سال سلطنت شاه سليمان آغاز کرده و به صورت سال به سال تا 1129 و اندکي بعد از آن ادامه داده است.

يک فهرست بلند نام ياب هم در پايان کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب