۲۶۵۹
۰
۱۳۸۴/۱۰/۵
صحيفه الارشاد

صحيفه الارشاد

پدیدآور: ملا محمد مومن کرماني مصحح: باستاني پاريزي

معرفی کتاب

متون مربوط به اواخر صفويه از اين جهت که مي تواند حاوي مطالبي در باره علت سقوط اين نظام حکومتي باشد ارزشمند است. کتاب صحيفه الارشاد از اين جمله آثار است که به قلم ملامحمد مومن کرماني نوشته شده و اينک با تصحيح آقاي باستاني منتشر شده است. کتاب شامل وقايع دوره اخير صفوي و بخشي از دوره افشارها ست و اصولا نويسنده آن را به درخواست شاهرخ خان افشار از افشارهاي کرمان نوشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آقاي باستاني  در اين زمينه کتاب تذکره صفويه کرمان را نيز پيش از اين منتشر کرده بود.

مصحح در مقدمه مفصل خود نه تنها از اين کتاب و نسخه آن بلکه از افشارهاي کرمان به تفصيل سخن گفته است. مقدمه که تا ص 201 ادامه دارد در واقع تاريخ افشارهاي کرمان تا دوره اخير يعني نهضت ملي شدن صنعت نفت است. متن کتاب از ص 203 ادامه دارد. صحيفه الارشاد پس از يک مقدمه وقايع را از سال 1105 يعني آخرين سال سلطنت شاه سليمان آغاز کرده و به صورت سال به سال تا 1129 و اندکي بعد از آن ادامه داده است.

يک فهرست بلند نام ياب هم در پايان کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

منابع مشابه بیشتر ...

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا

ادبیات عرب

ادبیات عرب

آندره میکل

کتاب حاضرنوشته ی آندره میکل، تاریخ دان، خاورشناس و متخصص زبان و ادبیات عرب است. وی در این نوشتار دور