۲۲۰۰
۹۸۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی - پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها)

افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی - پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها)

پدیدآور: پروانه پورشریعتی ناشر: نیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: آوا واحدی نواییمکان چاپ: تهرانتعداد صفحات: ۶۴۲

خلاصه

پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که نقش دودمان‌های پارتی در تاریخ ساسانیان بسیار اساسی‌تر و بنیادین‌تر از نقشی گذرا و حاشیه‌ای بوده است. به همین جهت در حد امکان تاریخ این دودمان‌های پارتی و افت و خیز و قدرت آن‌ها را در عصر ساسانی بازبینی کرده و به نقد کشیده است.

معرفی کتاب

دومین ترجمه از یک کتاب مهم

بحث جدی درباره پادشاهی ساسانیان، حکومت، تمدن، سیاست و ... با کتاب مهم کریستن سن شناخته می‌شود و آثار دیگری که تا کنون نوشته شده و هنوز هم ادامه دارد. کتاب حاضر تا کنون دوبار ترجمه شده، یک بار ترجمه‌ای که توسط خشایار بهاری با عنوان زوال و فروپاشی ساسانیان انجام شد و سال گذشته توسط انتشارات فرزان روز چاپ شد و دومین ترجمه، متن حاضر است که به تازگی منتشر شده است.

دیدگاه کلی به تاریخ ساسانیان مقطعی است؛ بدین معنی که تاریخ ساسانیان را اساساً از سوی از تاریخ اشکانیان و از دیگر سو از تاریخ پساباستان ایران جدا می‌انگارند. بر خلاف دانشمندانی چون نولدکه و کریستنسن و دیگران که به صورتی گذرا به استمرار تاریخ دودمان‌های قدرتمند پارتی در دوران ساسانی پرداخته‌اند، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که نقش دودمان‌های پارتی در تاریخ ساسانیان بسیار اساسی‌تر و بنیادین‌تر از نقشی گذرا و حاشیه‌ای بوده است. به همین جهت در حد امکان تاریخ این دودمان‌های پارتی و افت و خیز و قدرت آن‌ها را در عصر ساسانی بازبینی کرده و به نقد کشیده است.

این تاریخ را به دلایل مختلف به خصوص از دوران فرمانروایی یزدگرد اول ساسانی تا زمان فروپاشی حکومت ساسانی می‌توان دنبال کرد. این پژوهش ساختار سیاسی حکومت ساسانی را کنفدراسیون ساسانی ـ پارتی خوانده و همچنین دوران پس از حملات عرب‌ها تا انقلاب عباسی را واکاویده است. فرض بنیادین این واکاوی بر این است که اصرار بر تحلیل تاریخ ایران بر اساس جداسازی سلسله‌ها و به صورت مقطعی (هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی) موجب می‌شود برخی واقعیت‌های اساسی تاریخ باستان و پساباستان نادیده گرفته شود و چه بسا به بیراهه رفتن در شناخت تاریخ ایران، به طور کل منجر شود. این نگاه که بر استمرار سیر تاریخ ایران مبتنی است و نه بر گسست و تقطیع آن بر مبنای سلسله‌ها، امکان درک بهتر استمرار فرهنگی در تاریخ ایران را نیز فراهم می‌کند.

کتاب حاضر بر سر آن است که از تاریخ دوره پسین ساسانی ابهام‌زدایی و از بخشی از اطلاعات پراکنده و آشفته درباره این تاریخ رمزگشایی کند؛ بدان سان که از آنچه در این دوره و پس یورش عرب‌ها بر سرزمین ایران رفت، تصویری روشن و معنادار از منظر ایرانی به دست بدهد.

این کتاب در دو بخش اصلی تاریخ سیاسی و جریانات دینی تنظیم شده است. چنان که از این عناوین پیداست، بخش نخست کتاب به بررسی عوامل و وقایع سیاسی مؤثر در فروپاشی سلسله ساسانی اختصاص یافته و در بخش دوم آن نقش تعاملات جریانات دینی رایج در گستره فرمانروایی ساسانیان در به فرجام رسیدن روزگار این سلسله بررسی شده است.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار مترجم

نکاتی در باب حرف‌نویسی و ارجاعات

مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی

سپاسگزاری

سخن آغازین

فصل اول. پیش آگاهیها

بخش اول. تاریخ سیاسی

فصل دوم. اتحادیه ساسانی ـ پارتی، تعبیری بازنگریسته از نظام حکومتی ساسانی

فصل سوم. فتح ایران به دست عرب‌ها

فصل چهارم. حکومت‌های دودمانی طبرستان

بخش دوم. جریان‌های دینی

فصل پنجم. نمای دینی دوره ساسانی

فصل ششم. قیام‌های دوره باستانی پسی در خراسان و طبرستان

سخن پایانی

جدول‌ها، تصویر و نقشه

منابع

واژه‌نامه

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

هزارسال تحول شهری در ایالت کرمان

هزارسال تحول شهری در ایالت کرمان

عبدالرضا کلمرزی

در این کتاب تحول تاریخی شهرهای ایالت کرمان در طول یک دوره ی طولانی با تکیه بر مدارک مکتوب مورد بررسی

تازی در تکاپوی تطور؛ دگردیسی زبان عربی در دوره های پسا اسلامی

تازی در تکاپوی تطور؛ دگردیسی زبان عربی در دوره های پسا اسلامی

یوهان فوک

کتاب پیش رو به سرگذشت زبان عربی فصیح از سده ی نخست هجری تا دوره ی معاصر و پیوند آن با زبان نوخاسته (

منابع مشابه بیشتر ...

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی و بیزانس در شبه جزیره ی عربستان در قرن ششم میلادی

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی و بیزانس در شبه جزیره ی عربستان در قرن ششم میلادی

مهناز بابایی

کتاب حاضر به بررسی انگیزه ها و پیشینه ی رقابت دیپلماتیک ساسانیان و بیزانس در جنوب عربستان و مناطق مه

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

سیدسعید احمدپور مقدّم

کتاب حاضر سعی دارد معرفی جامع تری از آل حمّویه ارائه کند. لذا به بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاس