۳۰۰۴
۰
۱۳۸۴/۱۰/۲۸
المفصل في فلسفة التاريخ

المفصل في فلسفة التاريخ

پدیدآور: هاشم يحيي الملاح

معرفی کتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

 

نخستين بار که کلمه فلسفه تاريخ به کار رفت، آن هم توسط ولتر، طرح نوعي نظام عقلايي براي سنجش اخبار تاريخي به هدف نجات تاريخ از اساطير و خرافات بود و بکارگيري نوعي خرد گرايي در اخبار تاريخي بود. اما کم کم معناي آن به ايجاد نوعي فلسفه براي تاريخ و در واقع فلسفيدن در تاريخ تغيير کرد، چيزي که پيش از آن هم سابقه داشت گرچه دانش منظم و منضبطي نبود. اين دانش هم در اديان الهي و هم در فلسفه يوناني مواد فراواني داشت اما به هر صورت در قرون اخير شکل و شمايل منظمي به دست آورده است.

بحث فلسفه تاريخ اين است که مبناي حرکت تاريخ چيست؟ آيا قوانين کلي براي اين تحول وجود دارد؟ آيا مراحل تعريف شده اي براي گذشته و آينده تاريخ مي توان به دست آورد؟ در واقع آيا قوانيني در وراي اين پراکندگي ها و تشتت هايي که در ظاهر ديده مي شود يا در مقابل، تکرارهايي که به چشم مي آيد وجود دارد يا نه؟

فلسفه تاريخ بر آن است تا تاريخ را هدف دار نشان دهد. يااگر بي هدف است آن را به صورت قانونمند نشان دهد. فلسفه تاريخ مي خواهد به تاريخ مفهوم بدهد و از آن تا اندازه اي يک علم بسازد. حتي اگر علم به معناي ساينس هم نمي شود دست کم يک علم فلسفي باشد.

در فلسفه تاريخ مهم آن است که نشان داده شود تاريخ يک سير کلي دارد و تنها مجموعه چند حادثه متفرقه و پراکنده نيست. و ثانيا آن که اين حوادث براي خود علت دارد. يعني چندان نيست که بدون علت قابل تعريف سلسله حوادثي رخ دهد.

اينها مسائل کلي است که فلسفه تاريخ با آن درگير است و دهها بلکه صدها مکتب در اين باره اظهار نظر کرده اند و مثل خود مباحث فلسفي هنوز به جاي روشني نرسيده است. اما اين نرسيدن به معناي آن نيست که توافقات کلي وجود ندارد يا هنوز در جهل مطلق است.

اين کتاب ششصد صفحه اي ضمن فصول و بخش هاي مختلف مروري است بر بسياري از مباحثي که از آغاز فکر بشر تاکنون در اين باره گفته شده است.

باب اول در ريشه هاي فلسفه تاريخ که در آن از انديشه هاي مسيحي و يهودي در باب فلسفه تاريخ سخن گفته شده و فصلي هم به مسلمانان اختصاص يافته است. مهم ترين فصل آن شرح ديدگاه هاي ابن خلدون است.

باب دوم شکل گيري دانشي با نام فلسفه تاريخ است که بحث عليت را در تاريخ دنبال کرده و اقوال مختلف در اين باب يعني اسباب حرکت تاريخ را بيان کرده است.

باب سوم مکتب هاي موجود در فلسفه تاريخ است که در آن از ديدگاه هاي ولتر و هگل و مارکس و غيره سخن گفته است.

باب چهارم در باب علم بودن دانش تاريخ است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه بیشتر ...

جشن های اسلامی - شیعی در ایران

جشن های اسلامی - شیعی در ایران

محسن حسام مظاهری

این کتاب ماحصل پژوهشی بر پایۀ گزارش های سفرنامه نویسان، مستشرقان و ایران شناسان (از دورۀ صفوی اول تا

توطئه برای جدایی بحرین از ایران

توطئه برای جدایی بحرین از ایران

حمید غروی

کتاب حاضر تحلیلی است حقوقی و تاریخی بر اساس اسناد سری و محرمانۀ وزارت خارجۀ انگلستان که چگونه آن دول