۳۳۱۰
۱۰۸۴
۱۳۹۹/۵/۲۰
ارتش ایران در دوره صفوی و تحولات آن

ارتش ایران در دوره صفوی و تحولات آن

پدیدآور: حمید اسدپور و حسین اسکندری ناشر: نگارستان اندیشهتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 4-25-6607-622-978

خلاصه

استقرار حکومت صفویه نقطه عطفی در تاریخ ایران است که باعث تحولات عمده ای در جامعه ایران گردید؛ حکومتی که بیش از دو قرن در تاریخ ایران تداوم یافت و آثار آن تا مدت ها بر جامعه ایران باقی ماند. به واقع صفویان چارچوب حکومتی بر جای گذاشتند که حکومت های پس از آنان به نوعی تقریبا در این چارچوب و تشکیلات مهم آن قرار گرفتند. به همین دلیل شناخت هر کدام از نهادهای این حکومت به شناخت نهادهای حکومت های پس از صفویه نیز کمک می کند. ارتش مانند دیگر پدیده های هر حکومتی به عنوان یک نهاد، منحصر به مسائل نظامی نیست بلکه پیوندهای عمیقی با مذهب، سیاست، اقتصاد و اجتماع به ویژه در عصر صفوی داشته است. شناخت ارتش می تواند به تبیین بیشتر پدیده های دیگر این دوره نیز بینجامد. در این پژوهش تلاش شده تا مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی به صورت مجموعه ای واحد و تأثیر گذار بر یکدیگر مورد بررسی واقع شود. در این پژوهش، دوران صفوی به سه دوره ی زمانی تقسیم شده و مسائل ارتش در هر دوره به تفکیک بررسی شده است. همچنین بخش نسبتا مفصلی از کتاب به تاریخ ارتش در ایران از آغاز تا روزگار صفوی اختصاص دارد.

معرفی کتاب

پدیده های تهاجم و تدافع از جمله پدیده هایی هستند که همیشه همراه و همزاد انسان ها بوده اند. این همراهی ناشی از دفاع انسان از خود و دستاوردهایش و گاهی نیز به دلیل طبع زیاده خواهی انسان ها می باشد. تهاجم و تدافع از جمله مسائلی هستند که از همان دوران اولیه زندگی انسان ها شکل گرفتند. انسان اولیه چه در مقابله با طبیعت و حیوانات و چه در برابر همنوعان خود، این دو پدیده را وسیله هایی جهت رسیدن به اهدافش تلقی می نمود. پس از آن که بشر به زندگی یکجانشینی و تقسیم کار روی آورد، گروهی نیز به شغل سپاهیگری و دفاع از جوامع پرداختند و نیروی نظامی یک از ارکان اصلی جوامع شد. بخش مهمی از تحولات هر جامعه ای مربوط به امور دفاعی و نظامی می باشد. به همین دلیل ارتش به عنوان رکن اصلی ساختارهای دفاعی یک جامعه مورد توجه حاکمان و سیاستمداران قرار گرفته است و هیچگاه یک جامعه از آن بی نیاز نبوده است. وجود نیروهای نظامی برای پاسداری از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و امنیتی یک جامعه و دفاع از موجودیت کشور و ملت در هنگام تهدیدات و تهاجمات خارجی و نیز حفظ امنیت و نظم داخلی در طول تاریخ مورد تأکید حکومت ها، جوامع و متفکران بود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. پس هر جامعه با توجه به نوع نیاز خود به مسأله ارتش پرداخته است. اهمیت ارتش در طول تاریخ بشریت تا بدانجاست که بخش مهمی از توسعه و گسترش توانمندی های انسان ها مربوط به امور نظامی می باشد. همچنین بخش وسیعی از اوراق تاریخ بشریت به اقدامات ارتش و امور نظامی پرداخته شده است. فعالیت های ارتش، صرفا در جنبه نظامی اهمیت ندارد، بلکه نهادی قدرتمند در طول تاریخ است که تأثیر عمیقی بر سیاست، اجتماع و اقتصاد داشته است.

در ایران از همان دوران باستان، ارتش اهمیت زیادی داشته است. در تداوم تاریخ ایران نیز ارتش و نیروهای نظامی همواره از جایگاه مهمی برخوردار بودند. موقعیت مهم جغرافیایی ایران و وجود قدرت های بزرگ و طوایف بیابانگرد در اطراف ایران ،اهمیت مساله را دو چندان نموده بود. وجود تشکیلات منظم نظامی در ایران باستان و همچنین اصطلاحات فراوان مربوط به ارتش در این دوره ،نشانگر توجه به این نهاد بوده است.

استقرار حکومت صفویه نقطه ی عطفی در تاریخ ایران است که باعث تحولات عمده ای در جامعه ایران گردید. حکومتی که بیش از دو قرن در تاریخ ایران تداوم یافت و و آثار آن تا مدت ها بر جامعه ایران باقی ماند. به واقع صفویان چارچوب حکومتی بر جای گذاشتند که حکومت های پس از آنان به نوعی تقریبا در این چارچوب و تشکیلات مهم آن قرار گرفتند. به همین دلیل شناخت هر کدام از نهادهای این حکومت به شناخت نهادهای حکومت های پس از صفویه نیز کمک می کند. ارتش مانند دیگر پدیده های هر حکومتی به عنوان یک نهاد، منحصر به مسائل نظامی نیست بلکه پیوندهای عمیقی با مذهب، سیاست، اقتصاد و اجتماع به ویژه در عصر صفوی داشته است. شناخت ارتش می تواند به تبیین بیشتر پدیده های دیگر این دوره نیز بینجامد. در این پژوهش تلاش شده تا مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی به صورت مجموعه ای واحد و تأثیر گذار بر یکدیگر مورد بررسی واقع شود. در این پژوهش، دوران صفوی به سه دوره ی زمانی تقسیم شده و مسائل ارتش در هر دوره به تفکیک بررسی شده است. همچنین بخش نسبتا مفصلی از کتاب به تاریخ ارتش در ایران از آغاز تا روزگار صفوی اختصاص دارد:

بخش اول: ارتش در ایران پیش از عهد صفوی

بخش دوم: ارتش در عهد اول صفوی

بخش سوم: تحول در ارتش صفوی: ارتش در دوره شاه عباس

بخش چهارم: ارتش در دوره پایانی صفویه

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف