۲۸۰۱
۸۶۹
۱۳۹۹/۷/۲۵
بررسی فقهی جنگ روانی

بررسی فقهی جنگ روانی

پدیدآور: سیدمحمدعلی آل هاشم ناشر: نشر مهدآزادیتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تبریزتیراژ: ۳۰۰۰جلدشابک: 2-889938-964-978تعداد صفحات: ۳۲۴ص

خلاصه

جنگ روانی گرچه پیشینه ای به قدمت تاریخ جنگ های بشر دارد، امروزه از جهت ابعاد و ماهیت با گذشته تفاوت های بسیاری پیدا کرده است. چرا که دستاوردهای نظری و عملی بشر در حوزه های گوناگون، در خدمت این پدیده موثر و کارساز قرار گرفته و آن را بسیار پیچیده، متمایز از گذشته و از جهاتی جدید و نو نموده است.

معرفی کتاب

گاهی دشمن با اسلحه و ابزار آلات مادی بر علیه مسلمانان، جنگ به راه می اندازد و گاهی با جنگ روانی، وارد کارزار می گردد و در مواقع و مواردی اثر جنگ روانی در تضعیف معنویات، و اراده ی رزمندگان مسلمانان و تضییع اهداف شان، مؤثرتر است. بنابراین، اطلاع و آگاهی به این نوع از جنگ ها ،مستلزم شناخت شیوه هایی است که دشمن در انتشار و تبلیغ سموم و ادعاهای غیرواقعی خود، در صفوف رزمندگان و جنگجویان مسلمانان دنبال می کند و همچنین چاره اندیشی و شناخت راه ها و اسلوب دفع شر آن هاست. کتاب حاضر به صورت عالمانه به بررسی فقهی مستحدثه ی روز و یکی از موضوعات جدید یعنی جنگ روانی می پردازد که همواره مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری در مقابله ی با استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و ملت عزیز ایران اسلامی بوده است. جنگ روانی گرچه پیشینه ای به قدمت تاریخ جنگ های بشر دارد، امروزه از جهت ابعاد و ماهیت با گذشته تفاوت های بسیاری پیدا کرده است. چرا  که دستاوردهای نظری و عملی بشر در حوزه های گوناگون، در خدمت این پدیده ی موثر و کارساز قرار گرفته و آن را بسیار پیچیده، متمایز از گذشته و از جهاتی جدید و نو نموده است. ویژگی های یاد شده، باعث شده هیچ نظامی، حتی نظام های اسلامی، نتوانند نسبت به آن بی توجهی و از به کارگیری آن غفلت ورزند. در عین حال لازم است این نظام ها در این خصوص، ملاحظات دینی و خطوط مذهبی را چون هر مسأله و مقوله ی دیگری، رعایت نمایند. نوشتار حاضر، پیرو این دغدغه در پی آن است تا با روش نقلی، بررسی نماید که ماهیت، مصادیق و احکام جنگ روانی کدام است؟ یافته های این بررسی نشان می دهد، جنگ روانی نیز در اسلام همچون بحث جهاد، با مقوله ای به نام اخلاق کاملا آمیخته و در هم تنیده است و نمی تواند به آن بی اعتناء بماند و این مهم ترین وجه تمایز جنگ روانی در اسلام و غیراسلام است. به همین جهت عبور از مرزهای اخلاق و اصل دعوت و دست یازی به جنبه هایی از جنگ روانی که در متن شریعت، مجوز و تاییدی ندارد، تنها محدود به موارد خاص و در صورت وجود دلیل های دیگری چون استفاده از اصول ثانوی، مقدور است. بنابراین روشن شد که یکی از موضوعاتی که در شرایط فعلی، کار عملی و نظری گسترده ای در حوزه ی علوم مختلف به ویژه حوزه فقه می طلبد، جنگ روانی یا به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ نرم است که نسبت به جنگ سخت از جهت کاربرد، گسترده تر از جهت شیوه ها و ابزار ها پیچیده تر، از جهت مصادیق، متنوع تر و از جهت مبانی نظری دینی و فقهی، دارای غنای کمتری است. مطالب کتاب در سه بخش تهیه و تنظیم شده است:

بخش اول: مفاهیم و کلیات

بخش دوم: ماهیت جنگ روانی و مصادیق آن

بخش سوم: احکام مصادیق جنگ روانی

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته