۲۸۶۳
۰
۱۳۸۴/۱۱/۲۳
المرجعيه الدينيه عند الشيعه الاماميه (دراسه في التطور السياسي و العلمي)

المرجعيه الدينيه عند الشيعه الاماميه (دراسه في التطور السياسي و العلمي)

پدیدآور: دکتر جودت القزويني

معرفی کتاب

 

 

اين کتاب يکي از جديدترين اثري است که در باره مرجعيت شيعه و تاريخ آن نوشته شده است.

کتاب با يک مقدمه و شش فصل وملحقاتي در پايان در 438 صفحه تدوين شده است. محدوده بحث در اين کتاب تاريخ علمي و سياسي مرجعيت شيعه ازابتداي قرن چهارم هم زمان با غيبت کبري تا عصر حاضر و قرن پانزدهم هجري است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فصول کتاب شامل:

فصل اول: حوزه علميه بغداد از شيخ مفيد تا شيخ طوسي 413 تا 460

فصل دوم : حوزه علميه حله:

نهضت علمي به دست فقهاي حله و تاثير فقهاي شيعي در حرکتهاي فکري وعقيدتي است.

فصل سوم: حوزه علميه جبل عامل:

در اين فصل از يک سو حرکتها و درگيري­هاي حکومت مملوکي و مغولي و تاثير آن بر حوزه هاي علميه بحث مي­شود و از سوي ديگر ظهور صفويان و نقش محقق کرکي در داخل ايران و هجرت علما به ايران آمده است.

فصل چهارم: حوزه علميه نجف (دوره اول)

مرحله اول از ابتداي قرن سيزده آغاز و همزمان با ظهور حرکتهاي فکري وهابي، اخباري و شيخي است . اين حوزه حرکتهاي سياسي مهمي چون تحريم تنباکو وقيام مشروطه را رهبري کرده است.

فصل پنجم: مرحله دوم از حوزه علميه نجف

همزمان با انقلاب عراق بعد از جنگ جهاني دوم و قيام 1920 در عراق است.

فصل ششم: حوزه علميه قم و تاسيس اين مرکز به دست شيخ عبدالکريم حائري در 1355 ش.

به مناسبت بحث از حوزه­هاي علميه تاريخ شيعه دوازده امامي و حوادث سياسي و علمي همزمان نيز مطرح شده است.

در مقدمه کتاب به تدوين کتاب «تاريخ موسسه الدينية الشيعية» نيز اشاره کرده است و نکاتي در مقايسه با آن بيان داشته است و اظهار داشته است کتاب «مرجعية الدينية العليا» به تاريخ فقاهت ونقش سياسي و علمي آنان پرداخته است و شرح حوادث تاريخي را متعرض نشده ، اما در کتاب «تاريخ موسسة الدينية الشيعية» بيشتر، حوادث تاريخي را مطرح کرده است.

با اينکه برخي عناوين اين دو کتاب با هم مشابهت دارند؛ ليکن از جهت روش و مضامين متفاوت هستند.

درپايان کتاب ملحقاتي آمده است:

رساله «کاشف الغطاء» به امير عبدالعزيز بن سعود

تعليقيه خراساني بر کتاب «داعي الرشاد» وملحقات ديگر.

والسلام

 

 

نوشته : فرشته کوشکي

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه بیشتر ...

موسیقی هزارساله؛ تاریخ جدید سنت های موسیقایی ایران

موسیقی هزارساله؛ تاریخ جدید سنت های موسیقایی ایران

ان ایی. لوکاس

این کتاب، که بازنویسی مهمی از تاریخ موسیقی ایرانی ارائه می دهد، نخستین اثری است که برداشت های موجود

جشن های اسلامی - شیعی در ایران

جشن های اسلامی - شیعی در ایران

محسن حسام مظاهری

این کتاب ماحصل پژوهشی بر پایۀ گزارش های سفرنامه نویسان، مستشرقان و ایران شناسان (از دورۀ صفوی اول تا