۲۴۳۵
۹۹۴
۱۳۹۹/۹/۱۸
جهان در خلوت تنهایی: بررسی آراء و نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرّین کوب

جهان در خلوت تنهایی: بررسی آراء و نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرّین کوب

پدیدآور: محمدرضا شعبانی ناشر: نشر زوارتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰نسخهشابک: 6-578-401-964-978تعداد صفحات: ۸۹۸ص

خلاصه

در این رساله ی پژوهشی تنها با رویکرد بررسی نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرّین کوب، آثار ایشان به تحلیل و نقد کشیده شده است و مجموعا قریب به 90 نظریه ی ادبی مستقل او، تبیین و تحلیل ادبی شده است. تازگی موضوع این اثر، حاکی از این ادعاست که آثار سترگ و ارزشمند استاد می بایست یک جا و یا با نگاه ها و رویکرد های مختلف از منظر بررسی و تحلیل ادبی منتقدانه نگریسته شود. از این جهت پژوهش این رساله بر همین مبنا روش خود را پایه گذاری و بنیاد نهاده است.

معرفی کتاب

استخراج و تحلیل آراء و نظریه های ادبی - تحقیقی استاد زرّین کوب در وهله ی نخست سبب تنویر افکار و روشن شدن اذهان علاقمندان، دانشجویان و استادان ادب است. در ثانی نقد و بررسی این آراء از خلال آثار استاد، علاوه بر داشتن ارزش های تحقیقی و علمی، البته به خودی خود نوعی نقد ادبی محسوب می شود، جز این یک فایده ی دیگر استخراج این عقاید، پدید آمدن شناخت بهتر نظرات ایشان است و خوانندگان نسل جدید به نظریات تحقیقی و ادبی استاد، آشنایی بیشتری یافته و این موضوع سرانجام منجر به فهم بهتر یکی از صاحب نظران دانشگاهی کشور از قضایای ادبی خواهد بود. اثر پیشر روی خوانندگان در حقیقت خود نوع نقد ادبی عملی از آثار استاد محسوب می شود. نقدی که تا حد امکان به دور از هرگونه هیاهو و سطحی نگری به پژوهش درآمده است و تا حد امکان سعی شده تا شأن علمی - ادبی آثار استاد به درستی دانسته و شناخته شود و این امکان نداشت، مگر همدلی صمیمانه با این سلسله آثار ماندگار استاد. بی شک اغلب نظرات استاد بدیع و تازه گونه است و مخصوص تحقیقات خود ایشان است. در باب برخی آثار استاد، جسته و گریخته مقالات و کتاب هایی با عنوان یادبود و بزرگداشت، چاپ و نگارش یافته است، اما یک تحقیق یکدست خاصه از طریق همدلی با آثار و عقاید وی همرا با روش علمی و سنجیده و دور از حب و بغض هنوز جایش خالی می نمود. در این رساله ی پژوهشی تنها با رویکرد بررسی نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرّین کوب، آثار ایشان به تحلیل و نقد کشیده شده است و مجموعا قریب به 90 نظریه ی ادبی مستقل او، تبیین و تحلیل ادبی شده است. تازگی موضوع این اثر، حاکی از این ادعاست که آثار سترگ و ارزشمند استاد می بایست یک جا و یا با نگاه ها و رویکرد های مختلف از منظر بررسی و تحلیل ادبی منتقدانه نگریسته شود. از این جهت پژوهش ای رساله بر همین مبنا، روش خود را پایه گذاری و بنیاد نهاده است. با این همه پیش از انجام چنین پژوهشی، یادبودها، بزرگداشت ها و گرامیداشت هایی چند در زمان حیات استاد و چه بعد از وی انتشار یافت که در خلال این قبیل کتاب ها، به برخی از نظرگاه های ادبی وی توجهی شده است. این انتقاد ها و بررسی ها از جهاتی ارزشمند است. خاصه آنکه برخی صاحبنظران و استادان به مواضع چندی از زرین کوب شناسی پرداخته، که هر یک ممکن است حاوی فوایدی چند باشد که در نگارش این اثر از آن ها کمک مطلوبی گرفته شد. با اینهمه نویسنده آن انتخاب را از طریق همدلی با آثار استاد نگریسته و هرجا که الزام یک نگاه نقادانه حتی به نظریات استاد چه در مقام تأیید و چه احیانا غیر آن بوده باشد از هیچ نقد و نظر سنجیده و منصفانه ای دریغ ننموده است و آنجا که نظرات صاحبنظران درست و منطبق با تحقیقات ادبی دهه های اخیرست؛ البته از مواضع ایشان دفاع نموده است، اما کیست که توانسته باشد، با وجود این همه گسترش علوم ادبی و نقد ادبی در عرصه ی جهانی ادعای آن داشته باشد، که تمامی عقاید او یکسره درست و منطبق با جریان ها صحیح روز باشد؟ بویژه آن که دیدگاه های ادبی، هر روز ممکن است تغییر پذیر و یا محتاج به بازکاوری مجدد باشد. آثار استاد البته خالی و خاریج از این مقوله نیست و ایشان هم هرگز مدعی درستی و کمال تمامی نظریات خویش، در هیچ آثاری از خود نبوده است. مطالب طی 7 قسمت بررسی شده است:

1: زرین کوب اودیسه ی ادبیات نوین ایران

2: مبانی مقدماتی و نظری نقد ادبی

3: آثار مرتبط با نقد ادبی

4: آثار مرتبط با تاریخ ادبی یا تاریخ ادبیات زرین کوب

5: آثار مربوط به تحقیقات عرفان و تصوف

6: آثار زندگی نامه ای و تک نگارانه

7: آثار مربوط به مولاناشناسی استاد زرین کوب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و