۳۳۸۷
۱۰۴۰
۱۴۰۰/۴/۸
حقوق طبیعی در اندیشه های شیعی

حقوق طبیعی در اندیشه های شیعی

پدیدآور: مجید نیکوئی ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰شابک: 4-45-7028-622-978

خلاصه

این کتاب با تتبعی ستودنی و تأملی کم نظیر و همه جانبه به کندو کاو در میراث حقوق طبیعی در سنت غربی پرداخته و آنگاه با بازخوانی و ارزیابی منابع مرتبط در سنت شیعی، به عنوان اثری قابل توجه و تحسین برانگیز، به پاسخ گویی این پرسش پرداخته که چرا حقوق طبیعی مدرسی و سپس حقوق طبیعی مدرن توانست زمینه ساز پیدایش حقوق بشر در جهان غرب شود، اما چنین زایش هنجاری و بالتبع ساختاری در جهان اسلام اتفاق نیفتاد؟

معرفی کتاب

حقوق بشر معاصر و حقوق طبیعی، چه از منظر مفهومی و چه از به لحاظ بنیان های معرفتی، از یکدیگر جدایی ناپذیرند. نظریه ی حقوق طبیعی، اعم از حقوق طبیعی مدرن و سنتی، از یک سو در پیوندی تاریخی با حقوق طبیعی مدرسی اروپایی شکل گرفته و از سوی دیگر در ایجاد حقوق بشر معاصر نقش آفرینی جدی داشته است. با هر خوانش و تفسیری از حقوق بشر معاصر، نقش سترگ حقوق مدرسی را در تکامل حقوق طبیعی و تأثیرگذاری این دو را بر حقوق بشر معاصر نمی توان انکار کرد. این پیوند با واسطه میان حقوق طبیعی مدرسی و حقوق بشر بر مورخان اندیشه و فیلسوفان حقوق بشری پوشیده نیست. حقوق طبیعی مدرسی در زایشی تاریخی با گذر از تحولات فکری عصر روشنگری و پس از آن،  در پیدایش گفتمان حقوق بشر بسیار تأثیر گذار بود. بی تردید، حقوق طبیعی مدرسی، به عنوان هسته ی تاریخی و مفهومی حقوق بشر، ابتکار بی سابقه ی فیلسوفان و الهی دانان مسیحی نبوده و نباید گمان کرد که اندیشمندان مدرسی صرفا با اتکاء بر تعالیم مسیحی این نظریه بدیع را بنیان نهاده اند؛ بلکه، حقوق طبیعی مدرسی، هم فرزند تعالیم مسیحی و هم مولود اندیشه های غیر مسیحی، اعم از یونانیان، مکاتب رومی – ژرمنی و مهم تر، متأثر از اندیشه های فیلسوفان و الهی دانان مسلمان است. از ابن سینا گرفته تا ابن رشد و میراث عدلیه و معتزله در جهان اسلام، همه و همه بر صورت بندی حقوق طبیعی مدرسی تأثیر گذاشته اند.

سؤال بسیار مهمی که از دل تتبع در تاریخ اندیشه حقوق طبیعی و حقوق بشر برمی آید، این است که چرا حقوق طبیعی مدرسی و سپس حقوق طبیعی مدرن توانست زمینه ساز پیدایش حقوق بشر در جهان غرب شود، اما چنین زایش هنجاری و بالتبع ساختاری در جهان اسلام اتفاق نیفتاد؟ این مسئله همان کلاف سردرگم و چالش عمده ی حقوق بشر معاصر است که در صورت گشوده شدن به شاهراهی در حل بنیادی ترین مسائل امروز شیعیان تبدیل خواهد شد. تحقیقات و پژوهش های عمیق تاریخی و نسبت سنجی های مفهومی در مباحث حقوق طبیعی، در سطح وجود شناسی، معرفت شناسی، هرمنوتیک و نظریه ی حقوق، مواردی است که در گشودن این گره کور کمک خواهد کرد و راه را برای تحولات عظیم آتی در سطح هنجاری باز خواهد نمود. نویسنده ی این کتاب با تتبعی ستودنی و با تأملی کم نظیر و همه جانبه به کندو کاو در میراث حقوق طبیعی در سنت غربی پرداخته و آنگاه با بازخوانی و ارزیابی منابع مرتبط درسنت شیعی، اثری قابل توجه و تک نگاری تحسین برانگیز در حل معماری پیش گفته ارائه کرده است. مطالب در سه فصل تنظیم گردیده است:

فصل اول: تأثیر آموزه های اسلامی بر تکامل تاریخی نظریه ی حقوق طبیعی و حق طبیعی

فصل  دوم: حقوق طبیعی در آموزه های شیعی: ظرفیت ها، موانع و راهکارهای رفع موانع

فصل سوم: مبانی و پیامدهای رهیافت حقوق طبیعی شیعی در نظریه های دولت از منظر تحولات تاریخی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف