۳۸۲۴
۹۶۷
۱۴۰۰/۴/۲۹
هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

پدیدآور: محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد ناشر: علممکان چاپ: تهرانشابک: 0-172-246-622-978

خلاصه

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این کشور می داند؛ زیرا علاوه بر اینکه به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی به شمار می رود، ظرفیت تغییر دادن تعادل جهانی «قدرت » را نیز دارا است. اثر پیش رو با تمرکز بر جنبه های مفهومی و نظری، اسطوره و واقعیت ظهور هند به عنوان یک قدرت جهانی را مورد واکاوی قرار می دهد.

معرفی کتاب

جهان تحول اساسی را در توازن جهانی قدرت تجربه می کند. در حالی که منافع اقتصادی به سمت اقتصادهای پررونق شرقی در حال جابجایی است، به نظر می رسد که غرب همچنان بر چین متمرکز است زیرا چین را به عنوان «رقیب سیستمی» در نظر می گیرد. با این حال، در پیکربندی تغییر یافته ی جهانی، قدرت های متوسط نوظهور ازجمله هند دموکراتیک از سهم زیادی در نظم جهانی عادلانه و پویا برخوردار شده اند و جامعه ی جهانی از جذابیت بازارهایشان آگاه تر شده است. هند از زمان استقلال تا چند دهه بعد شاهد: نهروئیسم، خودبسندگی، آرمان گرایی و جهان سوم گرایی بود. دوران جدید سیاست خارجی هند از 1991 و به ویژه از آغاز هزاره ی سوم، خط مشی واقع گرایی سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا را دنبال می کند. هند با اتخاذ دیپلماسی همه سویه، اقتصاد خود را به روی کشورهای مختلف گشوده است و تلاش دارد ضمن تعامل با قدرت های بزرگ، سیاست هایی از جمله: آزادسازی تجاری، سرمایه گذاری خارجی، برقراری ترتیبات تجاری دو جانبه و منطقه ای، تجارت دیجیتال، تسهیل روند برون سپاری خدمات مالی و فنی از آمریکا و اروپا، اعزام دانشجو به کشورهای غربی به منظور آگاهی از روندهای جدید اقتصاد جهانی، توجه به پویایی بازار مالی جهان را در پیش گیرد. بنابراین با توجه به این واقعیت که هند به عنوان یکی از قدرتمند ترین اقتصادهای جهان شناخته شده ، نفوذ دهلی نو در سطح جهانی تنها می تواند با چندین ایالت هند مطابقت داشته باشد. امروزه، صعود اقتصادی و نظامی هند، پتانسیل آن را دارد که به طور قاطع تعادل جهانی قدرت را تغییر دهد. به این ترتیب لازم است که نه تنها توانایی های قدرت هند، بلکه همچنین پتانسیل ها و محدودیت های آن قدرت را نیز درک کنیم. در این زمینه، جلد پیش رو بیشتر بر جنبه های مفهومی و نظری تمرکز دارد و کانون توجه آن بر اسطوره و واقعیت ظهور هند به عنوان یک قدرت جهانی است. همانطور که هند در قرن بیست و یکم حرکت می کند، به دلیل ثبات رشد اقتصادی خود در طی دو دهه ی گذشته – که امروزه به عنوان سریع ترین قدرت اقتصادی در حال رشد جهان به شمار می رود – و افزایش صعودی قدرت نظامی اش، در موقعیت نسبتا مناسبی است تا قدرت و نفوذ خود را در سطح جهانی تثبیت کند. در عین حال، بسیاری از چالش های جدید، با سرمنشأ امنیت انرژی، تروریسم، آلودگی هوا، بحران آب، امنیت غذایی، و بسیاری از مسائل مختلف دیگر، مانع رشد و پیشرفت هند شده است.

جلد کنونی جدا از مقدمه، بر اساس ملاحظات مفهومی، نظری و استراتژیکی به سه بخش تقسیم شده است.

بخش اول به مسائل مفهومی و نظری مربوط می شود که ماهیت ظهور هند در جهت تبدیل شدن به یک قدرت جهانی از اوایل دهه 1990 و سال های پس از جنگ سرد را توضیح می دهد.

بخش دوم بر زمینه های مهم استراتژیکی از منظر کشور هندوستان به عنوان قدرت بالقوه ی جهانی در قرن بیست و یکم، تمرکز دارد.

بخش سوم  به طور مفصل به شرح روابط میان هند و دیگر کشورهای همسایه پرداخته  وهمچنین مسئله ی تروریسم به عنوان عامل تأثیر گذار بر روابط دو جانبه ی هند و پاکستان و امنیت کل جنوب آسیا و حتی فراتر از آن، مطرح شده است. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه

تاریخ فرهنگی، سیاسی افغانستان

تاریخ فرهنگی، سیاسی افغانستان

تامس جفرسون بارفیلد

این کتاب به بررسی جنگ ها و ماهیت متغیر مشروعیت سیاسی در افغانستان می پردازد. نویسنده تلاش می کند تا