۲۱۰۳
۰
۱۳۸۴/۱۲/۸
شعر جهاد الروم حتي نهايه القرن الرابع الهجري

شعر جهاد الروم حتي نهايه القرن الرابع الهجري

پدیدآور: عبدالله بن صالح العريني

معرفی کتاب

شعر جزو لاينفک تاريخ نويسي عرب از پيش از اسلام به اين سو بوده است. تنها در بخش سيره نبوي مي توان به صدها بلکه هزاران بيت شعر توجه کرد که به نوعي اشاره به رخدادهاي تاريخي آن دوره دارد. بعدها در باره اين اشعار و به خصوص اشعار جاهلي ترديدهايي صورت گرفت اما آنچه مهم است اين که به هر حال شعر بخش غير قابل انفکاک چيزي است که عربها به عنوان «خبر» تاريخي از آن ياد مي کنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هم اکنون که انسان کتاب وقعه صفين را مي خواند مي تواند به اهميت شعر گويي و تلفيق آن با خبر تاريخي پي ببرد. همين وضعيت در فتوح ابن اعثم هم ديده مي شود و به هر روي، شعر تاريخي بخش قابل ملاحظه اي از واقعيات تاريخي آن دوره را در خود جاي داده است.

اين کتاب اختصاصا بحث از شعر جهاد الروم را پي گرفته است. مسلمانان پس از فتح جزيره العرب از همان عصر رسول (ص) در پي گسترش اسلام در منطقه شامات يعني جايي که تحت سلطه روميان قرار داشت بودند. در اين باره جنگهاي زيادي صورت گرفت و تا قرنها ادامه يافت و بعدها به جنگهاي صليبي بهم رسيد.

طي جنگهاي قرن اول جنگجويان عرب اشعار زيادي به مناسبت هاي مختلف مي سرودند. برخي به اشخاص و برخي به نبردها و برخي هم به مناطق بر مي گشت و به هر روي ميراث ادبي – تاريخي جالبي بود که در آثار تاريخي و کتب اخبار باقي ماند.

در اين کتاب سير اين مباحث دنبال شده است.

مقدمه در باره ميدان هاي شعر جهادي در جنگ با روميان و اثر شعر در تحريک بر جهاد سخن گفته شده است.

فصل اول کتاب موضوعات شعر جهاد الروم است.

فصل دوم: معاني شعر جهاد الروم است.

فصل سوم عواطف در شعر جهاد الروم است.

فصل چهارم: خيال در شعر جهاد الروم است.

فصل پنجم اسلوب شعر جهاد الروم است که ضمن آن از عربيت اين اشعار، استفاده از کلمات عجمي در آنها، تأثير پذيري آنها از قرآن و همين طور جنبه هاي ديگر ادبي اشعار مانند وزن و قافيه و غيره مورد بحث قرار گرفته است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب