۲۲۶
۱۰۶
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
فرشتگان و فرشته شناسی در قرون وسطا

فرشتگان و فرشته شناسی در قرون وسطا

پدیدآور: دیوید کک ناشر: نشر وراتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: علی مرادیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰نسخهشابک: 7-58-7072-622-978تعداد صفحات: ۴۲۰ صفحه

خلاصه

چگونگی نفوذ فرشتگان در جامعۀ مسیحی قرون وسطا موضوع کتاب حاضر است.

معرفی کتاب

فرشتگان درمنظومۀ الهیات مسیحی جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده اند و این امر ناشی از حضور پررنگ آنان درکتاب مقدس است. متآلهان مسیحی از آباء تا عصر حاضر در این زمینه قلم زده و آثار مفصل و مجمل فراوانی نوشته اند. اثر حاضر که بر میراث آباء و کتاب مقدس تکیه زده، با نگاهی جامع، زوایای گوناگونی از نگاه قرون وسطا به فرشتگان را بررسی کرده است. دنیای مرموز قرون وسطا که کلیسا بر آن حکمرانی می کرد حاوی روایاتی دلنشین و جذاب از فرشتگان است که در زبان فارسی چه از حیث ترجمه و چه از حیث تآلیف بسیار اندک مورد توجه واقع شده است. لذا ترجمه این اثر انجام شد تا راهی برای مطالعه و انجام سایر پژوهش های علمی دراین زمینه تا حدی هموار گردد.

از زیارتگاه های بزرگ وقف شده تا گمانه زنی های مابعدالطبیعی حکمای مدرسی بزرگ قرن سیزدهم، فرشتگان در چشم انداز فیزیکی، زمانی و فکری ناحیۀ غرب قرون وسطا نفوذ کردند. مجسمه ها، شیشه های رنگی، سکه ها، لباس های کشیشی و نشان های زائر همگی تصاویری از ارواح آسمانی را نشان می دادند. هر 29 سپتامبر درعید سنت میکائیل، روحانیون در سراسر جهان مسیحیت برای فرشتۀ میکائیل و هم پیمانانش موعظه و دعا می کردند. در قرن سیزدهم، فرشته شناسی به بخش رسمی و ضروری برنامۀ درسی الهیات در دانشگاه پاریس تبدیل شده بود. موضوعات مربوط به فرشتگان آنقدر فراگیر بود که نسخۀ خطی یک نمایشنامه مربوط به معجزه درقرون وسطا صحنۀ مراحلی را نشان می دهد که فرشته ای مردی را با «طی الارض» از مکانی به مکان دیگر می فرستد. در قرون وسطا فرشتگان در همه جا حضور داشتند. اکنون چگونگی نفوذ فرشتگان در جامعۀ مسیحی قرون وسطا موضوع کتاب حاضر است که در چهار بخش تنظیم شده است. دو بخش اول این پژوهش، کتاب مقدس و الهیات آکادمیک، حقایق اساسی در مورد فرشتگان، محتوای اعتقادات رسمی و باورهای قرون وسطا در مورد ارواح آسمانی را نشان می دهد. این دو بخش همچنین گزاره های راست کیشی در مورد فرشتگان را که توسط الهیدانان برجستۀ قرون وسطا ارائه شده، بیان می کند. بخش سوم موضوع فرشتگان و نظام های دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش چهارم و پایانی پیرامون فرشتگان و کلیسای قرون وسطا مطالبی آمده است.   

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته