۲۲۹
۱۰۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
زبان و اندیشه در جهان اسلام

زبان و اندیشه در جهان اسلام

پدیدآور: محمود محمدعلی ناشر: انتشارات آستاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: احسان پشت مشهدیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 3-34-6343-622-978تعداد صفحات: ۳۸۳ صفحه

خلاصه

اثر پیش رو تلاش شایسته ای در زمینۀ روایت زبان عربی به عنوان زبان تفکر قدیم ماست. روایتی که چون قوام یابد زمینۀ تحلیل و اندیشِۀ نوین را ممکن می سازد.

معرفی کتاب

بنا به نظر اهل علم، اصطلاح زبان به یکسان هم برای معنایی به کار می رود که در ذهن است و هم برای صدایی که شنیده می شود. ابو حسین بصری (عالم متکلم/ متوفی 436 هجری) می گوید گفتار از صداهایی که شنیده می شوند و متمایز و قرادادی اند، تشکیل می شود. زبان و اندیشه در جهان اسلام تمهیدی است بر خوانش جدید قدیم (بازخوانی) تا بتواند در پرتو این بازخوانی به محک قدیم با جدید (نقد) دست یابد و زمینۀ اندیشه به زبان را دوباره فراهم کند.

روایت زبان چونان امری همیشه بوده که رفته رفته کابرد می یابد و سپس در تاریخی برای آن قواعد وضع می شود و بعد آن قواعد نظم می یابند و در نهایت چه بسا برای نظم آن علت جویی شود. روایت چگونگی شکل گیری قواعد زبان و سپس نظم وقواعد آن؛ روایت برخورد نحو عربی با منطق یونان وچگونگی کنش و برهم کنش آن ها از منافات تا تضاد تا تلفیق و در نهایت تلاش برای استقلال از یکدیگر.

کتاب حاضر مشتمل بر 9 فصل است که عناوین آن را از نظر می گذرانیم:

فصل اول: پیشگامان نحو و منطق

فصل دوم: تأثیر یونانی و سریانی بر نحو عربی بین رد و قبول

فصل سوم: تفسیر معرفت شناسی شکل گیری نحو عربی

فصل چهارم: رویکرد تجربی در کتاب سیبویه

فصل پنجم: مدارس بصره و کوفه و آغاز امتزاج نحو با منطق

فصل ششم: طرح پیوند منطق و نحو نزد نحویون قرن چهارم هجری

فصل هفتم: جدل بین منطق و نحو و سعی فارابی و غزالی در مهار هر یک

فصل هشتم: ابن حزم و چالش فرهنگ منطقی نحویون اندلس

فصل نهم: طغیان گرایش منطقی نزد نحویون متأخر

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته