۱۷۵
۸۷
۱۴۰۳/۲/۴
موسیقی هزارساله؛ تاریخ جدید سنت های موسیقایی ایران

موسیقی هزارساله؛ تاریخ جدید سنت های موسیقایی ایران

پدیدآور: ان ایی. لوکاس ناشر: نشر مرکزتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: سهند سلطاندوستمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 8-531-213-964-978

خلاصه

این کتاب، که بازنویسی مهمی از تاریخ موسیقی ایرانی ارائه می دهد، نخستین اثری است که برداشت های موجود از تاریخ موسیقی خاورمیانه را با درک کنونی از تاریخ سیاسی این منطقه همسو می سازد.

معرفی کتاب

ان ایی. لوکاس دانشیار رشتۀ قوم موسیقی شناسی درگروه موسیقی کالج بوستون است که در آن جا در برنامۀ تدریس تمدن ها و جوامع اسلامی نیز مشارکت دارد. او را بابت فعالیت هایش در زمینۀ تاریخ نگاری موسیقی خاورمیانه می شناسند.

ان ایی. لوکاس در موسیقی هزارساله استدلال می کند که موسیقی ایرانی نه میراثی باستانی، بلکه پدیده ای مدرن است و پیوندی ناگسستنی با تلقیات متغیر از تاریخ ملی ایران داشته است. لوکاس به جای در نظر گرفتن یک تاریخ یگانه برای موسیقی ایرانی، دگرسانی و گسست فرهنگی را در گذر زمان نشان می دهد و از دو تلقی متفاوت از خلق موسیقی، در نسبت با هنجارهای موسیقایی پیشامدرن (نظام دوازده مقام) و مدرن (نظام ردیف دستگاهی)، پرده برمی دارد. این کتاب، که بازنویسی مهمی از تاریخ موسیقی ایرانی ارائه می دهد، نخستین اثری است که برداشت های موجود از تاریخ موسیقی خاورمیانه را با درک کنونی از تاریخ سیاسی این منطقه همسو می سازد. به گفتۀ جیمز گلوین، تاریخ نگار برجستۀ خاورمیانه، لوکاس تاریخ متعارف موسیقی ایرانی را زیر و زبر می کند و در این بازاندیشی، به دقیق ترین معنای کلمه، به درستی نشان می دهد که این تاریخ نه ماجرای بقای یک سنت باستانی، بلکه سرگذشت اختراع و ابداع است.

مطالب این کتاب در دو بخش ارائه شده است:

بخش نخست: فرهنگ مقامی

بخش دوم: فرهنگ دستگاهی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های امام علی علیه السلام

انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های امام علی علیه السلام

فلور ولی پور چهارده چریک

در این کتاب تلاش گردیده تا انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های حضرت علی علیه السلام انجام شده و

ایران جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

ایران جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

ناصر تکمیل همایون

نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا از منظری تاریخی – اجتماعی به مسئلۀ هویت ملی و فرهنگی ایرانیان و فرا