۱۹۷۵
۰
۱۳۸۵/۲/۵
نفت و بختياري ها

نفت و بختياري ها

پدیدآور: عليرضا ابطحي

معرفی کتاب

 

 

از زماني که بحث نفت در ايران مطرح شد به دليل آن که منطقه نفت خير در جايي قرار داشت که بختياري ها سکونت داشتند پاي اين جماعت هم به ميان کشيده شد. انگليسي ها که يد طولايي در جذب و جلب سران ايل ها و عشاير داشتند تشخيص دادند که بايد آنان را شريک اين داستان کنند. به همين دليل از ابتداي تاريخ نفت در ايران پاي اين گروه هم در ميان بوده است. جز آن که تاکنون کتاب مدوني در اين باره نبوده و اسناد مربوط به آن مورد وارسي قرار نگرفته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کتاب حاضر تلاشي است براي شناخت نقش بختياري ها در ماجراي نفت و به خصوص طرح اين پرسش که شرکت نفت بختياري چه نوع شرکتي بوده است. مؤلف با همه کاوشهايي که انجام داده سرانجام به اين نتيجه رسيده است که چيزي به نام شرکت نفت بختياري نبوده و تنها و تنها اين تعبير ساخته شرکت نفت ايران و انگليس براي حساب سازي به زبان سهم طرف ايراني در دفاتر شرکت نفت ايران و انگليس بوده است.

فصل اول کتاب در باره ريشه و منشأ ايل بختياري

فصل دوم صعود

فصل سوم افول

اين کتاب در ديد وسيعتر نقش اين ايل را در تحولات تاريخي يکصد ساله اخير هم نشان مي دهد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

منابع مشابه بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به