۲۶۳۶
۰
۱۳۸۵/۲/۱۱
کفايه المهتدي في معرفه المهدي (ع)

کفايه المهتدي في معرفه المهدي (ع)

پدیدآور: سيد محمد ميرلوحي سبزواري

معرفی کتاب

 

ميرلوحي از علماي سبزواري الاصلي که در دوره صفوي در اصفهان اقامت گزيد و سرسلسله سادات ميرلوحي است که امروزه در کشور فراوانند کتابي با نام کفايه المهتدي نوشت و در آن به برخي از علماي معاصر خويش خرده گيري هايي کرد. اين کتاب در اصل يک اربعين حديث در باره امام مهدي (ع) عليه السلام است که پيش از اين هم يکبار ديگر توسط آقاي درگاهي (توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد) چاپ شده بود و اکنون با شرح حالي مفصل در باره ميرلوحي (ص 21 – 177) و برخي از رسائل ديگر به چاپ رسيده است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين رسائل در ارتباط با مبحث ابومسلم نامه ها و قصه خواني است که پيش از اين همه غالب آنها در مجموعه ميراث اسلامي ايران به چاپ رسيده بود. رسائل ياد شده عبارتند از :

اظهار الحق مير سيد احمد علوي

صحيفه الرشاد

خلاصه الفوائد

ابيات المختار و انيس الابرار

از اين چهار رساله سه تاي اولي پيش از اين چاپ شده بود.

بخشي از کتاب انيس المومنين هم که در ارتباط با ابومسلم نامه ها بوده در اين کتاب براي بار دوم چاپ شده است. کتاب انيس المومنين را آقاي ميرهاشم محدث ضمن منشورات بنياد بعثت چاپ کرده بود.

از ص 417 کتاب تا به آخر متن کفايه المهتدي است که تا حوالي صفحه 700 ادامه دارد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های امام علی علیه السلام

انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های امام علی علیه السلام

فلور ولی پور چهارده چریک

در این کتاب تلاش گردیده تا انسان شناسی عرفانی با تأکید بر آموزه های حضرت علی علیه السلام انجام شده و

ایران جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

ایران جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

ناصر تکمیل همایون

نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا از منظری تاریخی – اجتماعی به مسئلۀ هویت ملی و فرهنگی ایرانیان و فرا

منابع مشابه بیشتر ...

سادات در هند

سادات در هند

نویسندگان

کتاب حاضر به بررسی نقش و جایگاه سادات در جامعۀ هند از ورود اسلام تا اواخر گورکانیان می پردازد.

نامه های هنینگ و تقی زاده

نامه های هنینگ و تقی زاده

نویسندگان

کتابی که پیش رو دارید ترجمۀ تعدادی از مکاتبات سیدحسن تقی زاده (دانشمند و سیاستمدار ایرانی) و والتر ب