۳۷۰۳
۰
۱۳۸۵/۲/۲۵
مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني)

مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني)

پدیدآور:

معرفی کتاب

معرفي مجله مطالعات تاريخي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در بين مجلات تاريخي که هم اکنون در کشور در حال انتشار هستند، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد يکي از مجلاتي است که ويژگي علمي و پژوهشي خود را هنوز از دست نداده است. افزون بر آن اهداف خود را گم نکرده و در چارچوب از پيش تعيين شده خود پيش مي رود.

در حال حاضر ، در ايران مجلات تاريخي که چاپ مي شود در درجه اول بعد از مدتي تحليل مي رود و سپس اهداف خود را گم مي کند. با اين وجود اکثر مجلات دانشگاهي و به ويژه اين مجله هنوز در راه اصلي خود سير مي کنند. هر چند که اين مجله نيز با کاستي هايي روبه رو است.

شماره هاي 7- 8 فصلنامه مطالعات تاريخي با تاريخ بهار/ تابستان 1384 به تازگي منتشر شده است. آنچه مي خوانيد معرفي مقالات اين مجله است:

اسطوره آب در ريگ ودا و اوستا از دکتر صغري اسماعيلي

صلح آماسيه از ديدگاه مورخان ترک

آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مکتوب مستشار الدوله و شادمان از دکتر محسن خليلي

انديشه هاي بزرگان مکتب تاريخي آلمان از دکتر رامپور صدر نبوي

نهاد دادرسي در حکومت زنديه از سيد محمد طيبي

نخستين مدارس خارجي در ايران از دکتر طاهره عظيم زاده تهراني

بررسي تاريخ ولايت بيجار گروس در دوره قاجار از شهرام غلامي

پژوهشي در اندرزنامه تنسر: رابطه انسان شناسي و اعتماد از محمد علي قاسمي و دکتر حاتم قادري

تاثير مهاجران ايراني به هند بر انديشه گران ايران از سقوط صفويه تا عصر ناصري از عباس هاشم زاده محمديه و دکتر هاشم آقاجري

حضور يونانيان در ايران در دوره فرمانروايي سلوکيان(مطالعه تاريخي و جغرافيايي سکونت گاه هاي سلوکيان)  از يوشي گوپل، اين مقاله به انگليسي است.

اما درباره اين مجله چند نکته به نظر مي رسد:

نخست آن که با توجه به گرايش هاي مختلف در رشته تاريخ و عموميت مباحث تاريخي در موضوعات مختلف، بيشتر مباحث فصلنامه به تاريخ ايران اختصاص يافته است.

دو ديگر آن که رتبه و درجه دانشگاهي نويسندگان مقالات بيان نشده است.

سه ديگر آن که مشکل بسياري از مجلات نامنظم ايراني دچار اين فصلنامه نيز شده است. تاخير در انتشار مشکلي است که اي کاش دست اندرکاران فصلنامه آن را بر طرف مي کردند. شماره بهار و تابستان سال 84 در اواخر اريبهشت 85 به اين کتابخانه رسيده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

منابع مشابه بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به