۲۸۸۳
۰
۱۳۸۵/۲/۳۰
مجله رشد آموزش تاريخ (دوره هفتم، شماره 4، تابستان 1385)

مجله رشد آموزش تاريخ (دوره هفتم، شماره 4، تابستان 1385)

پدیدآور:

معرفی کتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

شماره جديد مجله رشد آموزش تاريخ با تاريخ تابستان 85 به تازگي منتشر شده که آنچه مي خوانيد مروري است بر مقالات آن:

نوشتار اول با عنوان «فرهنگ ايران» گفت و گويي است با دکتر محمد تقي راشد محصل.

دومين گفتار مجله مروري است بر مجله «Historia» که در کشور فرانسه منتشر مي شود و آن نيز در زمينه آموزش تاريخ کار مي کند. خاتون شهيد زاده آن را ترجمه کرده است.

درباره نقش زن در دوران باستان کارهاي مختلفي انجام شده اما کمتر به دوره عيلاميان پرداخته اند. مريم قاسمي و فاطمه قاسمي در مقاله اي با عنوان «جايگاه زنان در دوره عيلام» به اين موضوع پرداخته اند.

سکينه رمضان پور در مقاله «لشکر کشي کورش صغير بر اساس آناباسيس» اين موضوع را بررسي کرده است.

«نام کوشان در تاريخ باستان و کتيبه ها» از لاله فرزين فر، مقاله بعدي اين مجله است.

زهرا مروتي در مقاله خود با نام«هپتال ها» به بررسي موقعيت اين قوم پرداخته است.

«قيام ابن اشعث» از تهماسب طالبي مقاله بعدي اين مجله است.

دکتر حسين يزدي نيز در مقاله اي با عنوان«انتقال پايتخت صفويه به اصفهان، علل و پيامدهاي آن» به بررسي اين موضوع پرداخته است.

«بحران نان در دوره مشروطه» نام مقاله بهزاد کريمي است.

مسعود جواديان درنوشتاري با نام « تشکيل کميته بررسي چگونگي تبيين نگرش تاريخي در برنامه هاي درسي» گزارشي از اين کار ارائه داده است.

«صابئين» عنوان گزارش نجابت رصافيان از همايش فرهنگ صابئين مندايي ايران است که در تاريخ هفتم دي ماه 1384 در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شده است.

«همايش جيرفت» گزارشي از گردهمايي سرگروه هاي درس تاريخ در جيرفت ارائه کرده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

منابع مشابه بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به