۱۷۸۳
۰
۱۳۸۵/۳/۱
روابط سياسي ايران عهد تيموريان با مصر و شامات عهد مماليک

روابط سياسي ايران عهد تيموريان با مصر و شامات عهد مماليک

پدیدآور: ايمن ابراهيم الشريده

معرفی کتاب

اين کتاب فصلي از تاريخ ايران است که کمتر به آن توجه شده است. اين فصل مربوط به روابط تيموريان با دولت مماليک مي شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اصولا در باره روابط مماليک با ايران کمتر کاري صورت گرفته و اين قدم نخست در اين باره به حساب مي آيد.

تيمور با کشاندن دامنه فتوحات خود به شام و پيروزي بر آن نواحي، فتوحات خود را از حدي که مغولان هم انجام داده بودند بيشتر کرد و بدين ترتيب نه تنها بخشي از متصرفا ت مماليک را گرفت بلکه با آنان همسايه شد. در اين کتاب سير اين تحولات و نيز تحولات مربوط به دوره تيمور و دوره شاهرخ در ارتباط با مماليک مورد بررسي قرار گرفته است.

طبعا به مناسبت شرحي از حملات تيمور، برخورد وي با شهرها و اقوام و مذاهب مختلف و نيز خرابي هاي ناشي از اين حملات در اين کتاب مورد بحث قرار گرفته است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

منابع مشابه بیشتر ...

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم جامعه اصلاحات

پیوتر دوتکیویچ و ...

در این کتاب که مستقیما از متن روسی ترجمه شده، از سیزده زاویه ی گوناگون به روسیه پرداخته است. در دوره

تراژدی: ما و یونانیان

تراژدی: ما و یونانیان

سایمون کریچلی

نویسنده نخست زمینه و زمانه ی تکوین تراژدی را بررسی می کند و سپس به ما نشان می دهد تراژدی با نگاه به