۲۲۱۳
۰
۱۳۸۵/۷/۵
نبوة محمد (ص) في الفکر الاستشراقي المعاصر

نبوة محمد (ص) في الفکر الاستشراقي المعاصر

پدیدآور: لخضر شايب

معرفی کتاب

 

 

 

 

اين کتاب يک پايان نامه دکتراي مولف براي دانشگا ه الجزاير بوده و در اصل در يک مقدمه و سه باب تنظيم شده بوده است. مقدمه آن در باره «نبوت حضرت محمد (ص)» و نيز فصل اول آن با عنوان «منابع ديني و فکري دنياي غرب در باب اسلام» از اين چاپ حذف شده و تنها دو باب دوم و سوم آن در اينجا عرضه شده است. دليل آن هم پرداختن به ديدگاه هاي موجود در نهضت فکري شرق شناسان در باره نبوت بوده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به نظر مؤلف شرق شناسان غربي را که از ملل مختلف هستند به چهار گروه مسلمانان، همدلان، بي طرفان و کينه ورزان بايد تقسيم کرد. بخث از غربي هاي مسلمان شده يا متعاطف يعني همدل، زياد در اين کتاب دنبال نشده و عمدتا به بحث از نظريات گروه ها و افراد بي طرف و يا کينه توز اختصاص يافته است.

مؤلف متعهد شده است که خود را در اين بررسي به لحاظ اسلوب نگارش، بي طرف نگاه دارد و موضوع را بدون جانبداري مورد بررسي قرار دهد.

وي علاقه مند بوده است تا نسخه اي از کتاب مفصل کايتاني را با عنوان حوليات الاسلام و نيز نسخه اي از تاريخ قرآن نولدکه را به دست آورد. در ابتدا متواضعانه مي گويد که موفق به تحصيل هيچ يک از د وکتاب نشده است. با اين حال در اين کتاب به بررسي ديدگاههاي بلاشر، لامانس، بروکلمان، مونتگمري وات، گيب و بسياري ديگر پرداخته است.

تنظيم فعلي ابواب کتاب چنين است:

باب اول: استشراق و مستشرقان معاصر در 4 فصل:

فصل اول: استشراق که در تعريف و حقيقت آن است.

فصل دوم: نبوت محمد (ص) در انديشه غربي پيش از قرن بيستم

فصل سوم: رويکردهاي مستشرقان محقق معاصر در باب نبوت اسلامي

فصل چهارم: گرايشات مسشرقان معاصر (چهار گروه فوق الذکر به تفکيک آمده و اسامي هر کدام با نظرياتشان در اين فصل درج شده است).

 

باب دوم در 4 فصل:

فصل اول:

منابع علم به نبوت در ميان مستشرقان (قرآن و حديث)

فصل دوم: محمد به مثابه يک انسان در انديشه شرق شناسانه معاصر

فصل سوم: محمد به مثابه پيامبر در انديشه مستشرقان معاصر

فصل چهارم: ارزيابي مواضع مستشرقان معاصر در باب نبوت اسلامي

 به نظر مي رسد کتاب مي تواند ارزيابي بيشتر شده و در صورت صلاحديد به فارسي ترجمه شود.

کتاب در 621 صفحه در سال 1422 به چاپ رسديه است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب