۲۶۰۳
۰
۱۳۸۵/۷/۱۱
رياض الفردوس خاني

رياض الفردوس خاني

پدیدآور: محمد ميرک بن مسعود حسيني منشي مصحح: ايرج افشار و فرشته صرافان

معرفی کتاب

 

 

بار ديگر به همت استاد افشار و خانم صرافان اثري ديگر از متون تاريخي ارجمند ايران زمين انتشار يافت. کتاب رياض الفردوس خاني که متن آن در 471 صفحه منتشر شده و باقي آن تا 570 فهارس کتاب است، از آثار دوره صفوي است. در اين کتاب که در روزگار شاه سليمان نوشته شده و رويدادهاي تا سال 1082 را دارد، يک دوره تاريخ عمومي ايران تا سال مزبور نوشته شده است. بخش اعظم کتاب تاريخ عمومي دوره هاي پيشين است که بر اساس متوني که مؤلف نامشان را آورده نوشته شده است. کتاب گرچه تاريخ عمومي است اما متمرکز روي رخدادهاي کهکيلويه و خوزستان و نواحي تابعه آن است که مؤلف خود در آن نواحي بوده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فاتحه کتاب در ابينه و شهرهاي تاريخي نواحي خوزستان است.

روضه اول تاريخ ايران باستان

روضه دوم در بيان پادشاهي آل بويه و برخي از سلسله هاي ايراني

روضه سيم در آل سلجوق

روضه چهارم در باره خوارزمشاهيان و غوريان

روضه پنجم در باره چنگيزيان

روضه ششم در باره اتابکان لرستان

روستان هفتم در باره اتابکان فارس مشهور به سلغريان

روضه هشتم در باره آل مظفر

روضه نهم در باره تيموريان

روضه دهم در باره ترکمانان

روضه يازدهم در باره صفويان (دو بخش اخير اين روضه تاريخ مناطق کهکيلويه است)

روضه دوازدهم در باره حکومت محمدزمان خان در کهکيلويه

خاتمه کتاب در شرح حال برجستگان از علما و شعرا مانند حافظ و سعدي و ايجي و حلاج و بيضاوي و دواني و دشتگي ها و لساني شيرازي و ميثم بحراني و عده اي ديگر.

تازه هاي کتاب در دو روضه اخير آن است که رخدادهاي جنوب در آن به نگارش درآمده است. از جمله «آمدن بحرين به تصرف اولياي دولت قاهره» که شرحي از جدال با فرنگيان و شکست دادن آنان است:

درفش فرنگان بي دين نگون

يکي پس رو و ديگري سرنگون (ص 426)

و از اين دست رخدادها که فراوان در اين کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب