۳۴۸۸
۰
۱۳۸۴/۴/۲۰

بدون تصویر

کرمان في العهد البويهي

پدیدآور: ابراهيم بن عطاءالله البلوشي

معرفی کتاب

کتاب کرمان في العهد البويهي از ابراهيم بن عطاءالله بلوشي يا بلوچي از آثاري است که اختصاصا کرمان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجري را از زواياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد بحث قرار داده است. اين اثر هم متکي به مصادر و منابع تاريخي و اقتصادي و جغرافي است و هم همراه با تحقيقات ميداني که با همکاري برخي از استادان دانشگاه کرمان و مراکز فرهنگي اين شهر به انجام رسيده و مولف در مقدمه از آنها تشکر کرده است.
فصل نخست کتاب در باره جغرافياي کرمان است که بر اساس منابع جغرافيايي کهن که بسياري از آنها متعلق به قرن چهارم است تدوين شده و ضمن آن از موقعيت و مساحت و توپوگرافي منطقه و جغرافياي انساني و حيواني و مسافات ميان شهرهاي آن سخن گفته شده است.
فصل دوم در باره تاريخ کرمان از ظهور اسلام تا دوران بويهي است. عصر خلفا، عصر اموي و عباسي، ساماني ها و الياسي هاي کرمان در اين فصل مورد بحث قرار گرفته که بخش اخير آن در باره خاندان الياسي بحثي تازه و جالب توجه است.
فصل سوم کتاب در باره تاريخ حکومت آل بويه در کرمان است که ضمن آن علاوه بر تسلط بويهي ها به دست اندازي ها ي صفاري ها به اين منطقه به تفصيل اشاره شده است.
فصل چهارم در باره تاريخ اجتماعي کرمان در اين دوره است. در اين فصل و فصل قبل به کارهاي عضدالدوله در اين منطقه اشاره شده و به علاوه جنبه هاي ديني و تمدني منطقه کرمان مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم در باره تاريخ اقتصادي کرمان است که از کشاورزي و تجارت و ماليات ها صبحت شده است.
در پايان کتاب علاوه بر فهرست منابع کتاب، تعدادي تصاوير رنگي و نقشه و غيره هست که از بقاياي آثار منسوب به آل بويه و حوزه جغرافيايي اين شهر تهيه شده است.
چاپ کتاب روي کاغذ کلاسه بوده و سر جمع در حدود 300 صفحه مي باشد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه بیشتر ...

نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در عصر خلفای راشدین

نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در عصر خلفای راشدین

حامد محمد الخلیفه

موضوع این پژوهش، پیرامون نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در دوران خلفای راشیدن است.

مدارس عشایری ایران در دورۀ پهلوی

مدارس عشایری ایران در دورۀ پهلوی

الهام ملک زاده

اثر پیش رو که متکی بر اسناد آرشیوی است از نخستین گام هایی به شمار می رود که افزون بر ارائۀ آگاهی های