۳۶۰۷
۰
۱۳۸۴/۱/۷
جغرافياي استرابو  ، سرزمين هاي زير فرمان هخامنشيان

جغرافياي استرابو ، سرزمين هاي زير فرمان هخامنشيان

پدیدآور: استرابو مترجم: همايون صنعتي زاده

معرفی کتاب

معمولا وقتي کسي مي گويد که در تاريخ قلم مي زند، از او مي پرسيم در کدام دوره تاريخي؟ اگر اين پرسش از همايون صنعتي زاده شود بدون تأمل خواهد گفت: در دوره ما قبل تاريخ. و البته مقصودش دوره اي پيش از عصر هخامنشي است. در اين زمينه، کتاب و نوشته و کتيبه اي نيست اما وي معتقد است که مواد آن بسيار فراوان و بيشتر در لابلاي کلمات و الفاظ و آداب و عادات همين مردمي است که در اطراف ما زندگي مي کنند.
آقاي صنعتي زاده بيشتر در باره تاريخ علم و به خصوص تاريخ تقويم کار مي کند و در اين زمينه چندين مقدمه در اين سوي و آن سوي نوشته است.
اندک اند آنان که در کشور ما تحقيقات عميق را با شعر وشاعري پيوند بزنند. صنعتي زاده مثل شفيعي کدکني چنين است. از آقاي صنعتي زاده دو مجموعه شعر تحت عنوان قالي عمر (1347ش) و شورگل (1370) به چاپ رسيده است. و شايد چيزهاي ديگر که من نديده ام.
طي سالهاي اخير ايشان چندين ترجمه منتشر کرد. اين ترجمه ها همه در زمينه جغرافياي قديم ايران و نواحي اطراف آن بود. يکي از تازه ترين آنها کتاب جغرافياي استرابو است که توسط موقوفات افشار چاپ شده است. پيش از آن در سال 77 جغرافياي تاريخي ايران اثر بارتولد را ترجمه کرده بود. همين طور در سال 79 جغرافياي اداري هخامنشيان از آرنولد توينبي که آن را هم موقوفات افشار چاپ کرد.
رواني قلم و تسلط علمي آقاي صنعتي زاده براي ترجمه يک چنين اثري نشأت گرفته از آشنايي وي با مصطلحات جغرافيايي قديم و مطالعات پيشين او در ادوار کهن ايران است. اين چيزي است که محمد حسن گنجي، دانشمند برجسته معاصر تأييد کرده ومقاله اي در باره صنعتي زاده و کتاب جغرافياي استرابوي او در مجله بخارا ش 39 – 40 به چاپ رسانده است.
بخشي از جغرافياي استرابو در باره ايران است و با خواندن آن مي توان از نگاه يک نويسنده يوناني الاصل سالهاي کوتاه پيش از ميلاد، با جغرافياي عالم آشنا شد. اين کتاب در حوالي سال هفتم پيش از ميلاد زماني که استرابو حدود 57 سال داشت تأليف شده است.
استرابو در نگارش جغرافياي ايران از هندوستان به سمت ايران مي آيد و بحث را با کرمانيا آغاز مي کند. (ص 315) ... پارس پس از کرمانيا واقع شده است ... بايد ولايت شوش را از ابوابجمعي پارس دانست.... اسکندر براي دانستن آنچه در گنجهاي پرسپوليس بوده راهي آنجا شد ... او کاخ پرسپوليس را آتش زد تا انتقام يونانيان را بگيرد. زيرا ايرانيان معابد و شهرهاي يونانيان را با آتش و شمشير ويران کرده بودند (ص 320). شايد بتوان گفت که ايرانيان براي مبارزه با بت پرستي يونانيان اين کار را کرده بودند چون اين معابد مملو از بت ها بود. استرابو بعد از آن باز هم از شوش و محصولات آن مي گويد و سپس به سراغ رسوم و عادات پارس ها مي رود (ص 323 - 329).
از ديگر کارهاي علمي آقاي صنعتي زاده يکي هم اين کتاب است: علوم دقيق در عصر عتيق از اوتو نويگه باور که در سال 1375 انتشارات علمي و فرهنگي آن را چاپ کرده است.
کتاب کاروانسراهاي اشکاني شرح راه بازرگاني شامات و هندوستان از ديگر کارهاي ايشان است که توسط دانشگاه کرمان در سال 1380 چاپ شده است.
ايران در شرق باستان اثر هرتسفلد هم ترجمه آقاي صنعتي زاده است که پژوهشگاه علوم انساني آن را در سال 1381 چاپ کرده است.
چهار مقاله در باره گاهشماري در ايران باستان نيز تأليف صنعتي زاده است که در سال 1381 به چاپ رسيده است.
و کارهاي ديگر.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه بیشتر ...

نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در عصر خلفای راشدین

نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در عصر خلفای راشدین

حامد محمد الخلیفه

موضوع این پژوهش، پیرامون نقش سیاسی، نظامی و فکری انصار در دوران خلفای راشیدن است.

مدارس عشایری ایران در دورۀ پهلوی

مدارس عشایری ایران در دورۀ پهلوی

الهام ملک زاده

اثر پیش رو که متکی بر اسناد آرشیوی است از نخستین گام هایی به شمار می رود که افزون بر ارائۀ آگاهی های