۳۹۶۱
۰
۱۳۸۴/۲/۲۱
کورش کبير در قرآن مجيد و عهد عتيق

کورش کبير در قرآن مجيد و عهد عتيق

پدیدآور: فريدون بدره اي

معرفی کتاب

طي سالهاي گذشته چندين بار موضوع تطبيق ذوالقرنين ياد شده در قرآن با کورش يا اسکندر مورد بحث واقع شده و کساني در اين باره قلم زده اند و بيشتر هم ذوالقرنين را کورش دانسته اند نه اسکندر.
يکي از قديمي ترين آثار در اين باره نوشته ابوالکلام آزاد است که سالها پيش ودر واقع در سال 1342 ش آن را آقاي باستاني پاريزي به چاپ رساند و توسط انتشارات کورش عرضه شد.
گويا اصل اين حرف از سر سيد احمد خان هندي بوده که بعدها ابوالکلام در آن باره شرحي نوشته و در اصل کتابي تأليف کرده است. علامه طباطبايي خلاصه مطالب ابوالکلام را در تفسير الميزان آوردند و همان عقيده را پذيرفتند. ابوالکلام از علماي برجسته و روشنفکر هند بود و زماني هم به ايران آمد و تصويري هم از وي به همراه آيت الله کاشاني در ص 23 کتاب ترجمه شده توسط باستاني پاريزي به چاپ رسيده است.
به هر حال مقدمه پاريزي مملو از اطلاعاتي در باره طرح اين داستان در هند و تطبيق آن با برخي اسناد و ارائه اطلاعاتي در اين باره در مطبوعات ايران از جمله مقاله اي است که محيط طباطبائي در اين باره در نشريه پارس نوشت.
نوشته اي که اکنون دوباره توسط انتشارات اساطير از آقاي فريدون بدره اي مترجم آثار خوب در تاريخ مذهبي ايران منتشر شده سال 1338 نوشته شده و توسط چاپ ميهن در همدان به چاپ رسيده است. در مقدمه همان کتاب اشاره به نوشته هايي که از ابوالکلام آزاد و ديگران در هند نوشته شده بوده ياد شده است.
علاوه بر آن در سالهاي اخير دو کتاب ديگر هم در اين باره انتشار يافته است. يکي:
کورش و ذوالقرنين از ديدگاه تاريخ و آيين از سيد موسي مير مدرس (مرکز نشر علوم دانشگاهي و معارف اسلامي فاضل، 1373) و کتاب ديگر با عنوان :
تأکيدي بر يگانگي شخصيت ذي القرنين و کورش از محمد کاظم توانگر زمين (نويد شيراز، 1378).
آقاي بدره اي ظاهرا چيزي به اصل کتاب نيفزوده اند و تنها اصلاحات عبارتي در آن صورت گرفته اما از اين بابت که کتاب در دسترس نبوده و آقاي جربزه دار هم تصميم گرفته برخي از اثار گذشته را که از دسترس خارج شده دوباره روانه بازار کند آن را به چاپ رسانده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب