۴۰۶۲
۰
۱۳۸۴/۲/۲۷
تاريخ اسلام کمبريج

تاريخ اسلام کمبريج

پدیدآور: مؤلفان مترجم: تيمور قادري

معرفی کتاب

از زماني که دولت انگليس با استعمار اقتصادي و فرهنگي کشورهاي مختلف قيم عالم شد، خود را براي نگارش تاريخ بلاد مفتوحه آماده کرده و با استفاده از امکانات علمي موجود در آن کشور و ساير کشورها و از جمله همان بلادي که به استعمار درآمده بود و نسلي را که خود تربيت کرده بود، دست به اين اقدام زد.
در باره ايران و هند و بلاد عربي و دنياي اسلام تواريخي نوشته شد که عنوان تاريخ کمبريج به خود گرفت. در حال حاضر اين آثار به عنوان آثار کلاسيک مورد استفاده استادان و دانشجويان است. حتي در بسياري از کشورها حکم وحي منزل را دارد و به عنوان آخرين حرفها و نظرها مورد استفاده است.
تاريخ ايران آن سالهاست که به مرور به فارسي درآمده گرچه هنوز به طور کامل منتشر نشده است. اين تاريخ درست تا آستانه انقلاب اسلامي يعني سقوط نظام پهلوي آمده است.
اما تاريخ اسلام آن هم در دو جلد توسط برخي از مستشرقان بنام نوشته شده و سالهاست که متن انگليسي آن مورد استفاده است. متن فارسي شده آن به سال 1377 توسط احمد آرام به فارسي ترجمه و در يک مجلد توسط انتشارات امير کبير به چاپ رسيد.
اکنون همان کتاب توسط تيمور قادري در دو مجلد توسط شرکت چاپ و نشر بين الملل وابسته به مؤسسه امير کبير چاپ شده است.
مقايسه اين دو نشان مي دهد که تا يک جا بخش ها نزديک به هم است اما از جايي با يکديگر تفاوت هايي دارد.
متأسفانه مترجم دوم هيچ گونه توضيحي در باره ترجمه کتاب توسط مرحوم احمد آرام نداده و روشن نکرده که آيا احمد آرام کتاب را تلخيص کرده بوده يا بخش هايي را حذف کرده بوده يا به هر دليل ديگر چرا کتاب دوباره ترجمه و نشر شده است.
از آنجايي که برخي از اظهار نظرهاي نادرست هم در کتاب بوده ناشر مقدمه اي دو صفحه اي بر آن افزوده و توضيح داده که مسؤوليت آنها را به عهده نمي گيرد و در واقع در ترجمه کامل آن تنها امانت داري کرده است.
با يد اظهار تأسف کرد که با اين همه دستگاه هاي عريض و طويل همچنان يک دوره تاريخ ايران که به صورت مشترک توسط محققان مختلف ايراني نوشته شده باشد در اختيار نيست. کساني مانند زرين کوب خود به تنهايي اثري را پديد آوردند اما روشن است که اين کار بايد ضمن يک طرح مفصل و جامع صورت گيرد. اميدواريم مؤسسه ايرانشناسي اين طرح را در دستور کار خود قرار دهد.
به علاوه در باره تاريخ اسلام هم مانند همين کار بايد صورت گيرد. اين کار نيز بر عهده مراکزي چون بنياد پژوهشهاي اسلامي و مانند آن است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

وقف و تمدن اسلامی (مجموعه هشتاد مقاله در سه مجلد)

وقف و تمدن اسلامی (مجموعه هشتاد مقاله در سه مجلد)

مؤلفان

مجموعه سه جلدی وقف و تمدن اسلامی حاوی 80 مقاله در زمینه وقف و ارتباط آن با ابعاد مختلف موجود در تمدن

الاسلام و حوار الحضارات

الاسلام و حوار الحضارات

جمعي از مؤلفان

بحث از گفتگو يا جدال ميان تمدنها بحثي کهنه اي است که صورت تازه اي به خود گرفته و اين صورت تازه به دل