۳۳۰۸
۰
۱۳۸۴/۲/۲۹
امام در آينه اسناد ( 1341 - 1357 ) ( پنج مجلد )

امام در آينه اسناد ( 1341 - 1357 ) ( پنج مجلد )

پدیدآور:

معرفی کتاب

انتشار پنج مجلد از اسناد امام خميني که در شهرباني کل کشور نگهداري مي شده و مشتمل بر اسنادي در فاصله آبان 1341 تا بهمن 1357 است قدم ارجمندي است در راه معرفي هرچه بهتر زمينه هايي که منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شده است. اين اسناد حاوي گزارش هاي بسيار ريز و جزئي از فعاليت هايي است که به نفع امام و توسط اقشار مختلف مردم صورت مي گرفته است.
در مقدمه کتاب، ناشر آن که مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني است، کلياتي درباب اين اسناد آورده و اشاره کرده است که به طور طبيعي برخي از اين گزارشها غلط و يا حاوي اطلاعات نادرست و حتي کج فهمي هاست. با اين حال براي رعايت امانت عين اين اسناد درج شده تا مورد استفاده محققان قرار گيرد.
نکته جالب توجه آن است که در اين پرونده تعداد زيادي سند نگهداري شده است. اين اسناد مربوط به متن اعلاميه ها و بيانيه ها و حتي گاه جزوات کوچک تحليلي است که توسط افراد و اشخاص مختلف و يا سازمان ها و تشکل ها منتشر مي شده و گاه در هيچ کجاي ديگر اثري از آنها يافت نمي شود.
در ميان اين اسناد حتي کارپستال هايي ديده مي شود که مبارزان با تصوير امام و نوشته اي انقلابي طراحي کرده و در اعياد در نقاطي پخش کرده و يا حتي با پست براي کساني مي فرستادند. اين مسأله به خصوص در باره نيمه شعبان بسيار رايج بوده است.
اطلاعات مربوط به شهرها در اين پرونده جالب است. در بسياري از اين اسناد مي توان حوزه فعاليت هاي انقلابيون را در شهرهاي مختلف به دست آورد. حتي نام بسياري از کساني که عاشق امام بوده و در اين سالها مشغول فعاليت بوده اند در اين اسناد آمده است. گاه اين افراد چندان گمنام هستند که هيچ اثري از آنها در آثار ديگر نيامده است.
انواع مختلف فعاليت انقلابيون از الصاق اعلاميه ها و تظاهرات و يا استفاده از اجتماع حج براي فعاليت هاي انقلابي و بسياري از نکات ديگر را مي توان در اين اسناد ملاحظه کرد.
زائران ايراني هم که به نجف مي رفتند با تلاش طلاب انقلابي با امام در حرم مطهر امام علي (ع) آشنا شده و معمولا از اين طريق تحت تأثير مسائل انقلاب قرار مي گرفتند.
يکي از اين مسائل نقش کتابفروشي هاي مذهبي در شهرستان هاي مختلف است که به کار توزيع رساله امام و ديگر آثار مشغول بوده و گهگاه گرفتار مأموران دولتي و ساواک مي شده اند.
خوشبختانه در مقدمه جلد اول اين اسناد يک گزارش تحليلي از اين اسناد به دست داده شده که براي دريافت انقلاب بر محوريت امام و با استفاده از اين اسناد بسيار جالب توجه است. اما مطمئنا مقالات فراواني بر اساس اين اسناد مي توان نوشت و ناگفته هاي انقلاب را آشکار کرد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب