۲۴۲۰
۰
۱۳۸۴/۳/۱۰
دلدادگان آزادي (معرفي زندانيان سياسي قبل از انقلاب )

دلدادگان آزادي (معرفي زندانيان سياسي قبل از انقلاب )

پدیدآور: مصحح: کانون زندانيان سياسي مسلمان جليل امجدي ، محسن علي نژاد قمي

معرفی کتاب

کتاب دلدادگان آزادي شرح حال شماري از زندانيان سياسي پيش از انقلاب است که به عنوان مجلد اول منتشر شده اما همين تعداد موجود از حرف الف آغاز شده و به حرف هاء ختم شده است.
در اين فهرست براي هر يک از زندانيان سياسي چند اطلاع قابل توجه آمده است.
اولا تصوير بيشتر آنان درج شده است.
ثانيا زمان دستگيري و سنوات زندان آنان و محل زندان شدن آنان تقريبا با دقت آمده است.
ثالثا براي هر شخص بين يک يا دو صفحه در نظر گرفته شده و از اين جهت کار متعادلي عرضه شده است. البته استثناءاتي وجود دارد که از آن جمله شرح حال شهيد رجايي است.
رابعا هيچ نوع جهت گيري سياسي روز ملاحظه نشده و براي هر کسي که اطلاعاتي در دست بوده مدخل اختصاص داده شده است.
خامسا در اين شرح حال به از کليات تولد و محل زندگي به صورت تقريبا يکسان و يکنواخت از تحصيلات و ازدواج و نام همسر و تعداد فرزندان و سرنوشت تحصيلي آنان و نيز مشاغل آنان پس از انقلاب سخن به ميان آمده است.
از اطلاعات ارائه شده چنين به دست مي آيد که براي جمع آوري آن ها از خود شخص استمداد شده و از اين جهت از دقت خاصي برخوردار است.
اطلاعات ارائه شده راجع به اشخاص تقريبا تا اين اواخر يعني سال 82 را در بر دارد.
در اين مجلد تقريبا شرح حال نزديک به 150نفر از زندانيان سياسي آمده است.
دست اندر کار نشر اين کتاب کانون زندانيان سياسي مسلمان قبل از انقلاب است که خود به خود نام افراد کمونيست در اين فهرست نيامده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

نویسندگان

کتاب حاضر سرگذشت سه تن از بانوان است؛ که در نوع خود بی نظیر است. زیرا از بیوت مراجع بزرگ کمتر صدای ز

شناخت نامه ابوجعفر النقیب: زندگان، آرا و اندیشه ها

شناخت نامه ابوجعفر النقیب: زندگان، آرا و اندیشه ها

مصطفی جواد

«ابوجعفر یحیی بن زید علوی» مشهور به نقیب البصره یا ابوجعفرالنقیب، از عالمان و دانشورانی است که ابن ا

منابع مشابه بیشتر ...

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

اولیاء چلبی

در طول 500 سال گذشته، تمام سیاحانی که در خصوص ایران مطلبی نوشته اند، آثارشان چاپ و در اختیار نهادها

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سعید پورعظیمی

فرهنگ، تمدن و مشاهیر هر ملت، شناسه ای تاریخی از سرگذشت آن ملت است که شناخت اوضاع و احوال پیشینیان را

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

اولیاء چلبی

در طول 500 سال گذشته، تمام سیاحانی که در خصوص ایران مطلبی نوشته اند، آثارشان چاپ و در اختیار نهادها

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سعید پورعظیمی

فرهنگ، تمدن و مشاهیر هر ملت، شناسه ای تاریخی از سرگذشت آن ملت است که شناخت اوضاع و احوال پیشینیان را