نویسنده: اسرا دوغان

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانحجاج ایرانی در دولت عثمانی(قرون سیزده و چهارده هجری قمری)

نویسندهاسرا دوغان

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰نسخه

شابک978-600-7398-53-1

تعداد صفحات۶۸۸ص

عنوانحج گزاری مسلمانان روسیه

نویسندهاسرا دوغان

عنوانتاریخ حج گزاری ایرانیان

نویسندهاسرا دوغان