ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانپژوهشی در تمدن اسلامی - مسیحی

نویسندهریچارد بولیت

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپمشهد